Nascholing

In 2021 en 2022 behandelen het havo en vwo eindexamens het onderwerp “Duitsland in Europa: 1918-1991”. In het kader daarvan organiseert de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut op 4 april 2019 een mastercourse voor docenten geschiedenis. Nieuwe historische context De keuze voor dit onderwerp is voortgekomen uit een overleg tussen een groep docenten onder begeleiding van CITO en SLO. Zij hebben een aantal nieuwe historische contexten ontwikkeld die ten minste de komende vier jaar...

Jaarlijks organiseert Saga i.s.m. Blink Academie nascholingsdagen voor geschiedenisdocenten, met dit jaar als thema ‘Middeleeuwen, een ander perspectief?’. Op 15 februari 2019 bent u welkom in het Dominicanenklooster in Zwolle en op 22 februari in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Tijdens deze nascholingsdagen ervaart u wat de kracht is van activerende didactiek en hoe u leerlingen in beweging krijgt in uw lessen over de middeleeuwen. Met de lesmodules en het materiaal dat u meekrijgt, kunt u...

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Commissie Didactiek en Activiteiten van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) nodigen u uit om op 1 en 2 februari 2019 deel te nemen aan een studiereis voor docenten naar het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Didactische uitgangspunten U verdiept zich in de geschiedenis van deze beladen plek en bespreekt de didactische uitgangspunten met de medewerkers van de educatieve afdeling van het museum. We...

Jaarlijks organiseert de Anne Frank Stichting in samenwerking met Haus der Wannsee Konferenz in Berlijn een studieprogramma voor professionals. De studiereis vindt plaats van 2 t/m 7 mei 2019. Deelname is toegankelijk voor iedereen die zich in zijn werk bezighoudt met thema’s rond de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Van docenten voortgezet onderwijs (in opleiding), MBO Burgerschapsdocenten, tot museum professionals van oorlogs- en verzetsmusea. [ Lees hier meer ]

Het klassieke verhaal over de Gouden Eeuw is net een jongensboek: na een lange, bloedige oorlog ontdeden de kleine Noordelijke Nederlanden zich van hun Spaanse vorst en groeiden uit tot het financiële en culturele centrum van de wereld. De Republiek der Verenigde Nederlanden stichtte en veroverde overzeese koloniën en vormde al snel een geduchte speler op de wereldzeeën. Vanaf de talrijke portretten en schuttersstukken die zijn overgeleverd kijken de rijken uit deze periode hooghartig op ons...

In 2021 zullen er nieuwe Historische Contexten getoetst worden op het havo-examen en in 2022 op het vwo-examen. Dat houdt in dat docenten in voorjaar 2019 een nieuw PTA moeten maken voor de aanstaande havo 4- en vwo 4-leerlingen. Daarom biedt de UU op vrijdag 8 februari 2019 een examenconferentie voor havo-docenten aan over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Op vrijdag 29 maart 2019 bieden we een soortgelijke conferentie aan voor vwo-docenten over de nieuwe...

Jaarlijks vindt in Verzetsmuseum Amsterdam de vijfdelige lezingenserie 'Helden & Schurken' plaats. Elke maand een lezing, met een eigen thema, dat altijd te maken heeft met de bezetting. Biografie centraal In 2019 staat elke lezing een recent verschenen historische biografie centraal. De lezingen vinden plaats op woensdag 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april en 15 mei 2019 en beginnen om 15:30 uur. [ Kijk hier voor meer informatie ] Woensdag 16 januari Hanns Albin Rauter Historisch...

Op 18 november 1958 is de VGN (Vereniging Geschiedenisdocenten in Nederland) opgericht. In november 1959 verscheen het eerste nummer van Kleio. Op het vijfde Nationale Geschiedenisonderwijscongres wordt het 60-jarig jubileum van de VGN gevierd - met elkaar tijdens een feestelijke dag vol nascholingsworkshops, op het fascinerende slot Loevestein. Hugo de Groot staat op uit zijn boekenkist en verwelkomt ons. Geschiedenis wordt hier levend! Leraar en leerling centraal Op het congres staan de...

Formatieve evaluatie verdient een prominente plaats in de lerarenopleiding. Daarom startte in 2015 een groep lerarenopleiders met SLO een netwerk Formatief evalueren in de lerarenopleidingen dat zich inzet voor het ontsluiten van kennis en praktijkvoorbeelden van formatief toetsen, in samenwerking met het Platform Leren van Toetsen. Op 23 januari 2019 delen zij tijdens deze studiemiddag hun kennis, ervaringen en voorbeelden met andere lerarenopleiders en onderwijskundigen/kwaliteitsmedewerkers...

Van 22 tot en met 24 augustus 2019 organiseert het KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Historicidagen in Groningen. Inclusieve Geschiedenis Dit jaar is het thema Inclusieve Geschiedenis. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers,...

Meer weergeven