Nascholing

Op 7 juni 2019 organiseert het Duitsland Instituut Amsterdam een nascholing rondom de film “Das schweigende Klassenzimmer” (2018) in het Ketelhuis Amsterdam. Op het programma staat o.a. een lezing over de historische context en een workshop met betrekking tot de film en filmdidaktiek. De film “Das schweigende Klassenzimmer” (2018) vertelt het waargebeurde verhaal van een scholierenprotest in de DDR in 1956. Nadat de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt in een bioscoop in West-Berlijn...

In deze overzichtelijke tijdlijn worden namen en begrippen toegelicht uit de context ‘Duitsland in Europa, 1918-1991’ zoals opgenomen in de syllabus Centraal Examen Geschiedenis 2022. Leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo kunnen de tijdlijn gebruiken om zich voor te bereiden op een SE of het CE over dit onderwerp. [ Klik hier voor de tijdlijn ]

Van 4 tot en met 14 april 2019 vindt de Week van de Klassieken voor de twaalfde keer plaats. Het thema is: Van heinde en verre: migratie in de klassieke wereld. Er zijn lezingen, rondleidingen, voorstellingen met theater en poëzie, boekpresentaties, wedstrijden en debatten in het hele land. Die gaan over migratie ten tijde van de Grieken en Romeinen: van mensen die van de ene naar de andere plek verhuisden tot migratie van kennis, handelswaar en cultuur naar de verste uithoeken van de wereld....

De Oudheid is een fascinerende tijd en de oudheidkundige disciplines zijn al even fascinerend. Om ook dat te tonen, presenteren wetenschappers in het Rijksmuseum van Oudheden onder de noemer ‘Oog op de Oudheid’ de laatste ontwikkelingen in de oudheidkunde. Vier avonden lang (2, 9, 16 en 23 april 2019) verneemt u wat onderzoekers nu eigenlijk doen. De sessies zijn gewijd aan het thema DATA, en onder het motto: “Geen weetjes maar wetenschap”. Elke avond begint om 19:30 (zaal open 19:00),...

In 2021 en 2022 behandelen het havo en vwo eindexamens het onderwerp “Duitsland in Europa: 1918-1991”. In het kader daarvan organiseert de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut op 4 april 2019 een mastercourse voor docenten geschiedenis. Nieuwe historische context De keuze voor dit onderwerp is voortgekomen uit een overleg tussen een groep docenten onder begeleiding van CITO en SLO. Zij hebben een aantal nieuwe historische contexten ontwikkeld die ten minste de komende vier jaar...

Jaarlijks organiseert Saga i.s.m. Blink Academie nascholingsdagen voor geschiedenisdocenten, met dit jaar als thema ‘Middeleeuwen, een ander perspectief?’. Op 15 februari 2019 bent u welkom in het Dominicanenklooster in Zwolle en op 22 februari in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Tijdens deze nascholingsdagen ervaart u wat de kracht is van activerende didactiek en hoe u leerlingen in beweging krijgt in uw lessen over de middeleeuwen. Met de lesmodules en het materiaal dat u meekrijgt, kunt u...

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Commissie Didactiek en Activiteiten van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) nodigen u uit om op 1 en 2 februari 2019 deel te nemen aan een studiereis voor docenten naar het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Didactische uitgangspunten U verdiept zich in de geschiedenis van deze beladen plek en bespreekt de didactische uitgangspunten met de medewerkers van de educatieve afdeling van het museum. We...

Jaarlijks organiseert de Anne Frank Stichting in samenwerking met Haus der Wannsee Konferenz in Berlijn een studieprogramma voor professionals. De studiereis vindt plaats van 2 t/m 7 mei 2019. Deelname is toegankelijk voor iedereen die zich in zijn werk bezighoudt met thema’s rond de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Van docenten voortgezet onderwijs (in opleiding), MBO Burgerschapsdocenten, tot museum professionals van oorlogs- en verzetsmusea. [ Lees hier meer ]

Het klassieke verhaal over de Gouden Eeuw is net een jongensboek: na een lange, bloedige oorlog ontdeden de kleine Noordelijke Nederlanden zich van hun Spaanse vorst en groeiden uit tot het financiële en culturele centrum van de wereld. De Republiek der Verenigde Nederlanden stichtte en veroverde overzeese koloniën en vormde al snel een geduchte speler op de wereldzeeën. Vanaf de talrijke portretten en schuttersstukken die zijn overgeleverd kijken de rijken uit deze periode hooghartig op ons...

In 2021 zullen er nieuwe Historische Contexten getoetst worden op het havo-examen en in 2022 op het vwo-examen. Dat houdt in dat docenten in voorjaar 2019 een nieuw PTA moeten maken voor de aanstaande havo 4- en vwo 4-leerlingen. Daarom biedt de UU op vrijdag 8 februari 2019 een examenconferentie voor havo-docenten aan over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Op vrijdag 29 maart 2019 bieden we een soortgelijke conferentie aan voor vwo-docenten over de nieuwe...

Meer weergeven