Histotheek

Het NIOD start een twaalfdelige serie artikelen, getiteld 'Bevrijdingsverhalen'. Elke maand verschijnt vanaf augustus 2019 een longread. Het zijn persoonlijke verhalen over de bevrijding. Militaire strijd, vernielingen en evacuaties maakten evenzeer deel uit van deze ervaringen als blijdschap en opluchting. In Nederlands-Indië verliep het einde van de Tweede Wereldoorlog bovendien heel anders dan in Nederland. De wisselende perspectieven, van vervolgden en vervolgers, van ondergrondse werkers...

De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de slogan Geef vrijheid door. Ieder jaar nodigt het comité een auteur uit om vanuit dit meerjarenthema een basistekst te schrijven. Deze tekst wordt geschreven ter inspiratie van allen die een herdenking of viering organiseren op of rondom 4 en 5 mei. Op basis van deze tekst wordt door het Nationaal Comité een...

Onderzoekers hebben begin april 2019 een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden bij het ruimen van zeecontainers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nieuwjaarsnacht van 2018. Minister Van Engelshoven: “Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel...

Hoe kwam Hitler aan de macht? Bekijk een beeldverhaal over de opkomst van deze dictator. [ Ga hier naar de website ]

In actie: wat we over verzet wél kunnen leren Hoe komen mensen in verzet...of juist niet? In deze longread onderzoeken we hoe mensen in een autoritaire samenleving hun gedrag vormgeven. Wanneer passen zij zich aan en wat gaat hen echt te ver? Wat zien zij als te grote risico’s, of juist als kansen? In hoeverre zijn zij bereid hun eerdere ideeën over goed en fout aan te passen, of juist niet? Aan de hand van voorbeelden uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog, maar ook later, gaan we op...

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en het bedrijf. Een verleden waar de NS niet van wegkijkt. De heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust, sprak met president-directeur Van Boxtel. Uit diverse gesprekken met de heer Muller is gebleken dat de vraag naar individuele tegemoetkoming leeft. NS is van mening dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is...

Wat aten de Romeinen? 's Morgens stond op het ontbijt brood met honing of kaas, druiven, olijven en melk. 's Middags werd brood gegeten met koud vlees, vis, groente en fruit. Daarbij werd honingwijn of koude kruidenwijn gedronken. 's Avonds (zonsondergang) nam men meer tijd om te eten. De maaltijd duurde dan ook snel een uur of 3. Er waren meerdere gangen. Bij het eten werd wijn gebruikt dat met water was vermengd. Een aantal Romeinse recepten: Druivenragout De saus bestaat uit azijn, wijn en...

A Acta est fabula: Het spel is afgelopen. Met deze woorden werd in Romeinse schouwburgen het einde van een voorstelling bekendgemaakt. keizer Augustus zou ze op zijn sterfbed gesproken hebben. Alea jacta est: De teerling is geworpen/de beslissende stap is gedaan. Een niet geheel juiste Latijnse vertaling van de Griekse woorden die Caesar gesproken heeft in 49 v. C., toen hij met zijn leger de Rubico (grensrivier tussen Italië en Gallia) overtrok. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van...

A A Deo rex, a rege lex. De koning is van God, de wet van de koning. A mari usque ad mare Van zee tot zee. Abusus non tollit usum. Misbruik is geen argument tegen juist gebruik. Ab Iove principium. Laten we beginnen met het belangrijkste. Ab ovo. Van het begin. Ab uno disce omnes. Naar dit ene kan je alles beoordelen. Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht. Acta est fabula. Het verhaal is gedaan. Ad acta. Dat wat ooit...

Ab imo pectore: Uit het diepst van het hart. Absens carens: De afwezige krijgt niets. Absentia mentis: Afwezigheid van geest. Acta est fabula: Het spel is afgelopen. Aeternum vale: Vaarwel voor eeuwig. Alta mente repostum: Diep in de ziel bewaard. Amantes amentes: Verliefden zijn verdwaasden. Amor omnia vincit: Liefde overwint alles. Animo deliberato: Met voorbedachten rade. Aurea mediocritas: Gulden middelmaat. Bona fide: Te goeder trouw. Canere surdo: Zingen voor een dove. Censor morum: Een...

Meer weergeven