Histotheek

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en het bedrijf. Een verleden waar de NS niet van wegkijkt. De heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust, sprak met president-directeur Van Boxtel. Uit diverse gesprekken met de heer Muller is gebleken dat de vraag naar individuele tegemoetkoming leeft. NS is van mening dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is...

Wat aten de Romeinen? 's Morgens stond op het ontbijt brood met honing of kaas, druiven, olijven en melk. 's Middags werd brood gegeten met koud vlees, vis, groente en fruit. Daarbij werd honingwijn of koude kruidenwijn gedronken. 's Avonds (zonsondergang) nam men meer tijd om te eten. De maaltijd duurde dan ook snel een uur of 3. Er waren meerdere gangen. Bij het eten werd wijn gebruikt dat met water was vermengd. Een aantal Romeinse recepten: Druivenragout De saus bestaat uit azijn, wijn en...

A Acta est fabula: Het spel is afgelopen. Met deze woorden werd in Romeinse schouwburgen het einde van een voorstelling bekendgemaakt. keizer Augustus zou ze op zijn sterfbed gesproken hebben. Alea jacta est: De teerling is geworpen/de beslissende stap is gedaan. Een niet geheel juiste Latijnse vertaling van de Griekse woorden die Caesar gesproken heeft in 49 v. C., toen hij met zijn leger de Rubico (grensrivier tussen Italiƫ en Gallia) overtrok. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van...

A A Deo rex, a rege lex. De koning is van God, de wet van de koning. A mari usque ad mare Van zee tot zee. Abusus non tollit usum. Misbruik is geen argument tegen juist gebruik. Ab Iove principium. Laten we beginnen met het belangrijkste. Ab ovo. Van het begin. Ab uno disce omnes. Naar dit ene kan je alles beoordelen. Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht. Acta est fabula. Het verhaal is gedaan. Ad acta. Dat wat ooit...

Ab imo pectore: Uit het diepst van het hart. Absens carens: De afwezige krijgt niets. Absentia mentis: Afwezigheid van geest. Acta est fabula: Het spel is afgelopen. Aeternum vale: Vaarwel voor eeuwig. Alta mente repostum: Diep in de ziel bewaard. Amantes amentes: Verliefden zijn verdwaasden. Amor omnia vincit: Liefde overwint alles. Animo deliberato: Met voorbedachten rade. Aurea mediocritas: Gulden middelmaat. Bona fide: Te goeder trouw. Canere surdo: Zingen voor een dove. Censor morum: Een...

Een jongeman die dienst wilde nemen als soldaat moest zich melden bij een legerhoofdkwartier (principia) in de provincie hoofdstad . Hier vond een interview (probatio) en een medische keuring plaats. Een dokter onderzocht hem om te kijken of hij minstens 1.75 m lang en gezond (dus ook goede ogen en oren) was. Een officier stelde hem vragen om erachter te komen of hij een echt Romeins burger was en geen misdadiger of weggelopen slaaf. Ook moest de toekomstige soldaat kunnen lezen en schrijven....

Tot op de dag van vandaag bestaan er in alle landen gelaagde samenlevingen. Tussen mensen en groepen bestaan er nu eenmaal verschillen. Op basis van geboorte, aanzien, bezit en macht ontstonden lagen, standen of sociale groepen in de samenleving. In het oude Rome was dat niet anders. Als we kijken naar hoe de Romeinse burgers tegenover elkaar stonden in de maatschappij zien we dat de indeling van de standen vooral werd gemaakt naargelang het geld dat ze bezaten: De laagste klasse in Rome waren...

Alexander de Grote werd geboren in Pella (hoofdstad van Macedoniƫ) als Alexander III. Hij was de zoon van de Macedonische koning Philippus II en prinses Olympias. Volgens de legende was Phillipus niet de vader van Alexander maar was hij verwekt door de god Zeus. Alexander maakte in latere jaren dankbaar gebruik van dit verhaal door zijn vader Zeus te noemen. Philippus II benoemde de beroemde wijsgeer Aristoteles tot leermeester van Alexander. Hierdoor groeide Alexanders levenslange liefde voor...

In de 6e, 7e en 8e eeuw kregen de Noordgermanen last van overbevolking. Het schrale land en de moeilijk te ontginnen gronden dwongen hen het avontuur op te zoeken. Ze leenden zich ook als krijgers in betaalde dienst. Maar het bleek veel interessanter te zijn om zelf een krijgsbedrijf te zijn. Zo kwamen de Noormannentochten in zwang. Er zijn drie periodes te onderscheiden in deze geschiedenis van de Noormannen: -handelstochten; de Noormannen kwamen in aanraking met andermans rijkdom, zoals dat...

Op de plek waar eens een Romeins castellum was, bevindt zich al eeuwenlang de Utrechtse Domkerk. Het was een kapittelkerk, beheerd door rijke hoge geestelijken, de kapittelheren. De bouw van de kerk op de plek van de in 1253 door brand verwoeste Romaanse Dom, duurde bijna drie eeuwen, van 1254 tot 1520. Het resultaat was de gotische, aan Sint Maarten gewijde Domkerk, waarvan een groot deel nu nog te zien is. Rampen De kerk heeft heel wat stormen en rampen doorstaan. Na de beeldenstorm (uit...

Meer weergeven