Posts met de tag examenVoorbeeldvragen examen Geschiedenis VWO vanaf 2022
Op de website van Examenblad staan inmiddels voorbeeldvragen voor het vernieuwde examen Geschiedenis VWO dat vanaf 2022 wordt afgenomen. [ Kijk hier voor de vragen ]

Examenkracht: voorbereiding op examens
ExamenKracht is de nieuwe examentrainer die exclusief beschikbaar is voor scholen die deelnemen aan Stichting VO-content. Bereid je vast voor op volgend schooljaar en zet vast de nieuwe link klaar voor je leerlingen. Vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie (23 augustus 2021) is ExamenKracht kosteloos beschikbaar voor deelnemers aan VO-content. Dat betekent dat de examentrainer waar je de afgelopen jaren mee gewerkt hebt (eindexamensite.nl) vanaf 1 augustus niet meer binnen het...

In de syllabus geschiedenis havo 2021 zijn de historische contexten gewijzigd. Er zijn twee nieuwe contexten: het Britse rijk 1585-1900 en Nederland 1948-2008. De periodisering en inhoud van de context Duitsland is gewijzigd. Cito heeft bij elke context enkele voorbeeldopgaven ontwikkeld. U kunt deze voorbeeldopgaven gebruiken bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen geschiedenis havo in 2021. [ Ga naar het examenblad ]

WalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet. Voor het centraal examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) historische contexten: Het Brits rijk 1585-1900 Duitsland in Europa 1918-1991 Nederland 1948-2008 In het nieuw uitgebrachte examenkatern worden deze HC’s op de vertrouwde wijze behandeld. Er wordt ook nog steeds recht gedaan aan de verlichtingsmaatregelen van 2018. Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende (goeddeels nieuwe) vier historische contexten:...