Posts met de tag Sprekend VerledenWalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet. Voor het centraal examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) historische contexten: Het Brits rijk 1585-1900 Duitsland in Europa 1918-1991 Nederland 1948-2008 In het nieuw uitgebrachte examenkatern worden deze HC’s op de vertrouwde wijze behandeld. Er wordt ook nog steeds recht gedaan aan de verlichtingsmaatregelen van 2018. Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende (goeddeels nieuwe) vier historische contexten:...