Posts met de tag KNHGOp 27 mei 2020 is het weer zover. Dan vindt het KNHG voorjaarscongres van 2020 plaats in het Nationaal Archief in Den Haag! Dit jaar is het thema aangedragen door Marjolijn ’t Hart en is geïnspireerd door de recente uitgave: De wereldgeschiedenis van Nederland. Het congres draagt daarom de titel: ‘Wereldburgers toen en nu’. Wereldburgers toen en nu In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn discussies over wereldburgerschap van alle tijden. De geschiedenis staat bol van...

Op 5 juni 2019 organiseren het Duitsland Instituut Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een debatavond in Spui25 over de vraag op welke wijze Geschiedenis zich verhoudt tot het politieke debat. Aanleiding voor deze avond is het (heftige) debat dat de afgelopen maanden gevoerd is onder historici in Duitsland. Toegang is gratis. Bedreiging van de democratie In september 2018 nam de Historikertag in Münster een politiek getinte resolutie aan waarin de Duitse...

Van 22 tot en met 24 augustus 2019 organiseert het KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Historicidagen in Groningen. Inclusieve Geschiedenis Dit jaar is het thema Inclusieve Geschiedenis. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers,...