Posts met de tag KNHGOp 5 juni 2019 organiseren het Duitsland Instituut Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een debatavond in Spui25 over de vraag op welke wijze Geschiedenis zich verhoudt tot het politieke debat. Aanleiding voor deze avond is het (heftige) debat dat de afgelopen maanden gevoerd is onder historici in Duitsland. Toegang is gratis. Bedreiging van de democratie In september 2018 nam de Historikertag in Münster een politiek getinte resolutie aan waarin de Duitse...

Van 22 tot en met 24 augustus 2019 organiseert het KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Historicidagen in Groningen. Inclusieve Geschiedenis Dit jaar is het thema Inclusieve Geschiedenis. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers,...