Posts met de tag Atlantische CommissieNoordelijke Onderwijsconferentie
Op donderdagmiddag 24 november 2022 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie in samenwerking met Hogeschool Windesheim en NHL-Stenden Hogeschool de Noordelijke Onderwijsconferentie in Zwolle. Vertrouwenscrisis Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen jaren onder grote druk komen te staan. Steeds minder mensen vertrouwen erop dat politici maatschappelijke problemen het hoofd kunnen bieden waar de meerderheid van de bevolking nu mee heeft te kampen. De Coronacrisis, de toeslagenaffaire,...

Een nieuwe wereldorde? Nascholing over invloed oorlog Oekraïne
Aan de vooravond van een nieuwe orde? Een beschouwing over de invloed van de oorlog in Oekraïne op de geopolitieke status quo Op 16 juni 2022 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie een nascholingsseminar in Utrecht. In het licht van de actualiteit wordt nader ingaan op de invloed van de oorlog in Oekraïne op het geopolitieke toneel. De huidige ontwikkelingen kunnen worden gezien als een keerpunt in de Europese geschiedenis, met grote gevolgen voor de liberale wereldorde. Wat beweegt...

Profielwerkstukkenproject Atlantische Commissie
Leerlingen die hun profielwerkstuk schrijven over een thema binnen internationale vrede en veiligheid kunnen zich nu aanmelden voor het profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie. Leerlingen krijgen hierbij extra begeleiding, ontvangen adviezen over hoe je een ‘excellent’ profielwerkstuk schrijft, en ontmoeten medeleerlingen uit het hele land. Daarnaast kunnen koppels interessante bijeenkomsten van de Atlantische Commissie én Jonge Atlantici bijwonen en zo kennismaken met het...

Lesbrief Oekraïne en Rusland
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland staat volop in het nieuws. Via sociale media worden jongeren hier bovendien extra mee geconfronteerd. Gratis lesmodule Om de actuele ontwikkelingen voor hen in een bredere context te plaatsen heeft de Atlantische Commissie daarom een gratis lesmodule ontwikkeld. Deze is toegespitst op de bovenbouw VMBO (GL/TL) en onderbouw HAVO/VWO. De module bestaat uit vier onderdelen: hierin komen de geschiedenis van beide landen aan bod, de opmaat naar de oorlog, de...

Profielwerkstukkenproject Atlantische Commissie
Voor het schooljaar 2021-2022 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie wederom een editie van het profielwerkstukkenproject voor ambitieuze leerlingen uit het eindexamenjaar die hun profielwerkstuk schrijven over een vraagstuk met betrekking tot internationale vrede & veiligheid. Begeleiding profielwerkstuk De koppels komen vanaf september een aantal keer naar het kantoor van de Atlantische Commissie toe voor extra begeleiding, om adviezen te ontvangen over hoe je een ‘excellent’...

In het schooljaar 2020-2021 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie wederom een editie van het profielwerkstukkenproject voor ambitieuze leerlingen uit het eindexamenjaar die hun profielwerkstuk schrijven over een vraagstuk met betrekking tot internationale vrede & veiligheid. Actuele veiligheidsvraagstukken De koppels komen vanaf september een aantal keer naar het kantoor van de Atlantische Commissie toe voor extra begeleiding, om adviezen te ontvangen over hoe je een ‘excellent’...

In 2020 staat Nederland stil bij 75 jaar bevrijding en zal Amerika in de ban zijn van de presidentiële verkiezingen in november. Dit zijn twee van de onderwerpen die op 18 maart aan bod zullen komen. Tijdens het ochtendprogramma van de conferentie staan inhoudelijke lezingen op het programma, met sprekers als Jaap Verheul, waarbij we bekijken wat 75 jaar na de bevrijding nog de rol van Amerika is in het beschermen van Europa. Bovendien zal er aandacht besteed worden aan een relatief nieuw...

De Atlantische Commissie zoekt enthousiaste docenten die mee willen op studiereis naar de Amerikaanse steden Boston en New York van woensdag 16 t/m woensdag 23 oktober 2019. Specifieke doelgroep vormen docenten geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen en coördinatoren internationalisering. Onderwijsinstellingen bezoeken Het programma van de studiereis staat in het teken van bezoeken aan verschillende onderwijsinstellingen en gesprekken met diverse onderwijsexperts. De stad...

De kuststaten van de Zuid-Chinese Zee kennen momenteel een enorme economische expansie. Snelle groei doet het zelfvertrouwen toenemen, maar maakt ook onzeker. Zullen met de economische expansie en de daaraan gekoppelde welvaartsgroei in de 21e eeuw nog wel voldoende betaalbare energiebronnen beschikbaar zijn? Veiligheidskwestie Het doel van de module is leerlingen te informeren over een belangrijke internationale veiligheidskwestie, en hen actief na te laten denken over mogelijke oplossingen....

n 2016 is het 60 jaar geleden dat de Hongaarse bevolking in opstand kwam tegen de Sovjet-Unie. In het kader van de herdenking van deze belangrijke gebeurtenis hebben de Hongaarse ambassade in Den Haag en de Atlantische Commissie een lesmodule gepubliceerd over dit onderwerp. Reacties uit Nederland Aan de orde komen niet alleen de opstand zelf en de hoofdrolspelers, maar ook de reacties uit Nederland. Ook bevat de module een ooggetuigenverslag, suggesties voor verdiepingsvragen, en relevante...