Lesgeven & Didactiek

Film en Geschiedenis
Op de site van Universiteit Gent is het onderdeel 'Film en Geschiedenis' te bekijken. Bijzonder aan deze site is dat er een online lessenreeks te bekijken is over het inzetten van historische films als lesmateriaal. Verder heeft een site een flink aantal besprekingen van historische films. Deze besprekingen zijn bijzonder uitgebreid en worden ook suggesties gegeven om onderdelen uit de film te tonen. [ Ga naar de site Film en Geschiedenis ]

Binnen de historische context 'Nederland 1948-2008' speelt immigratie en emigratie een belangrijke rol. In de bijlage heb ik een grafiek opgenomen waarmee leerlingen op verschillende manieren aan de slag kunnen. Kijk hieronder voor een uitgebreide opdracht over immigratie en emigratie van Nederland.
Doelgericht informatie verzamelen in een formatieve les
Hoe verzamel je informatie over de leerontwikkeling van kinderen in een formatieve les? Welke informatie verzamel je en welke hulpmiddelen kun je daarbij inzetten? Welke passende vervolgacties kun je uitvoeren vanuit de verzamelde informatie? In deze notitie zoomen we in op het gebruik van exitcards in zowel primair als voortgezet onderwijs. We leggen uit hoe je in een les doelgericht met exitcards aan de slag kunt gaan. Ook beschrijven we verschillende functies van de exitcards. Dat doen we...

Zonnekoning: kijkopdrachten en puzzel
Bij een educatieve clip over de Zonnekoning heb ik kijkvragen gemaakt. Daarnaast kunnen leerlingen een puzzel maken. Deze opdracht is een selectie uit het Activiteitenboek klas 2 havo/vwo dat in februari 2020 verschijnt. In het activiteitenboek zijn kijkvragen en afwisselende opdrachten opgenomen uit de Vroegmoderne Tijd (1500-1800).

Formatief evalueren en misconcepties
Op de website formatiefevalueren.slo.nl vind je weer nieuwe tools voor in je gereedschapskist. Bijvoorbeeld deze video-aanpak waarbij je met collega’s een neus voor kwaliteit ontwikkelt. Leraren maken een opname van hun les, knippen er vijf minuten uit en gaan daarover met collega’s in gesprek. Ook handig is deze werkvorm waarmee je samen met je team ontdekt welke misconcepties over formatief evalueren je hebt. Welke misconcepties veel voorkomen lees je in deze handige lijst, met ook de...

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar vrij is van oorlog en besteden we extra aandacht aan de betekenis van vrijheid in het heden en in de toekomst. De film De Slag om de Schelde vormt het sluitstuk van deze herdenking en gaat op donderdag 17 december 2020 in première. De Slag om de Schelde is een van de grootste Nederlandse producties ooit en vertelt het verhaal over een ‘vergeten’ slag; weinig Nederlanders kennen deze slag. Gevechten in Zeeland Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog...

Via de website van VGN Kleio is lesmateriaal te downloaden waarbij de vraag "wie is verantwoordelijk voor de Holocaust?" centraal staat. Daarbij wordt ingegaan op de vaardigheid dat geschiedverhalen een constructie zijn van het verleden. [ Bekijk het lesmateriaal op VGN Kleio ]

Docenten ontwikkelden in samenwerking met wetenschappers een lessenserie over de genocide in Srebrenica. De lessen zijn ontwikkeld voor het vak maatschappijleer maar sluiten ook goed aan bij het vak geschiedenis. Daarnaast leent de lessenserie zich goed voor een vakoverstijgend project. Lessenserie In deze lessenserie van zes lessen gaan leerlingen in groepen van vier aan de slag als onderzoeksjournalisten. Ze zoeken uit wat er is gebeurd (les 1), wie welke rol heeft gespeeld en wat de rol is...

Hoe goed ken jij de Canon van Nederland? De Emoji-Canon van Nederland test die kennis op een wel heel eigentijdse manier: alle 50 vensters zijn omgezet naar (een combinatie van) emoji’s. De uitdaging is vervolgens natuurlijk de juiste vensters bij de juiste emoji’s te vinden. De Emoji-Canon van Nederland kan worden gespeeld op www.emojicanon.nl. De antwoorden zijn er ook te vinden, maar natuurlijk eerst zelf proberen! De Emoji-Canon van Nederland is een initiatief van KF inHeritage, een...

Er komt een lespakket bij het vervolg op In Europa. Stefanie de Brouwer, die samen met Roel van Broekhoven het eindredacteursduo vormt van de nieuwe serie, vond dat een logische stap. Waarom? ‘Aan het eind van de vorige serie In Europa, in 2010, kregen we een verbazingwekkende mail van een geschiedenisdocent, Kees de Lange uit Deventer. Hij had zelf een digitaal leerplan gemaakt op basis van onze serie, voor het hele derde en vierde leerjaar. Al zijn geschiedenislessen, helemaal gebaseerd op...

Meer weergeven