Lesgeven & Didactiek

Zonnekoning: kijkopdrachten en puzzel
Bij een educatieve clip over de Zonnekoning heb ik kijkvragen gemaakt. Daarnaast kunnen leerlingen een puzzel maken. Deze opdracht is een selectie uit het Activiteitenboek klas 2 havo/vwo dat in februari 2020 verschijnt. In het activiteitenboek zijn kijkvragen en afwisselende opdrachten opgenomen uit de Vroegmoderne Tijd (1500-1800).

Formatief evalueren en misconcepties
Op de website formatiefevalueren.slo.nl vind je weer nieuwe tools voor in je gereedschapskist. Bijvoorbeeld deze video-aanpak waarbij je met collega’s een neus voor kwaliteit ontwikkelt. Leraren maken een opname van hun les, knippen er vijf minuten uit en gaan daarover met collega’s in gesprek. Ook handig is deze werkvorm waarmee je samen met je team ontdekt welke misconcepties over formatief evalueren je hebt. Welke misconcepties veel voorkomen lees je in deze handige lijst, met ook de...

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar vrij is van oorlog en besteden we extra aandacht aan de betekenis van vrijheid in het heden en in de toekomst. De film De Slag om de Schelde vormt het sluitstuk van deze herdenking en gaat op donderdag 17 december 2020 in première. De Slag om de Schelde is een van de grootste Nederlandse producties ooit en vertelt het verhaal over een ‘vergeten’ slag; weinig Nederlanders kennen deze slag. Gevechten in Zeeland Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog...

Via de website van VGN Kleio is lesmateriaal te downloaden waarbij de vraag "wie is verantwoordelijk voor de Holocaust?" centraal staat. Daarbij wordt ingegaan op de vaardigheid dat geschiedverhalen een constructie zijn van het verleden. [ Bekijk het lesmateriaal op VGN Kleio ]

Docenten ontwikkelden in samenwerking met wetenschappers een lessenserie over de genocide in Srebrenica. De lessen zijn ontwikkeld voor het vak maatschappijleer maar sluiten ook goed aan bij het vak geschiedenis. Daarnaast leent de lessenserie zich goed voor een vakoverstijgend project. Lessenserie In deze lessenserie van zes lessen gaan leerlingen in groepen van vier aan de slag als onderzoeksjournalisten. Ze zoeken uit wat er is gebeurd (les 1), wie welke rol heeft gespeeld en wat de rol is...

Hoe goed ken jij de Canon van Nederland? De Emoji-Canon van Nederland test die kennis op een wel heel eigentijdse manier: alle 50 vensters zijn omgezet naar (een combinatie van) emoji’s. De uitdaging is vervolgens natuurlijk de juiste vensters bij de juiste emoji’s te vinden. De Emoji-Canon van Nederland kan worden gespeeld op www.emojicanon.nl. De antwoorden zijn er ook te vinden, maar natuurlijk eerst zelf proberen! De Emoji-Canon van Nederland is een initiatief van KF inHeritage, een...

Er komt een lespakket bij het vervolg op In Europa. Stefanie de Brouwer, die samen met Roel van Broekhoven het eindredacteursduo vormt van de nieuwe serie, vond dat een logische stap. Waarom? ‘Aan het eind van de vorige serie In Europa, in 2010, kregen we een verbazingwekkende mail van een geschiedenisdocent, Kees de Lange uit Deventer. Hij had zelf een digitaal leerplan gemaakt op basis van onze serie, voor het hele derde en vierde leerjaar. Al zijn geschiedenislessen, helemaal gebaseerd op...

In de syllabus geschiedenis havo 2021 zijn de historische contexten gewijzigd. Er zijn twee nieuwe contexten: het Britse rijk 1585-1900 en Nederland 1948-2008. De periodisering en inhoud van de context Duitsland is gewijzigd. Cito heeft bij elke context enkele voorbeeldopgaven ontwikkeld. U kunt deze voorbeeldopgaven gebruiken bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen geschiedenis havo in 2021. [ Ga naar het examenblad ]

De Geschiedeniscanon is vernieuwd. Het is daarom mogelijk een nieuwe afbeelding van de 50 vensters te downloaden. Ze zijn afkomstig van de site canonvannederland.nl. Canonslinger web (jpeg-bestand, 870 Kb) Canonslinger A2 (jpeg-bestand, 8,8 Mb) Canonslinger (4,7 Mb)

Voor iedereen die meer wil weten over het Nederlandse slavernijverleden is er nu Slavernij en Jij. Op deze website treft de bezoeker onmisbare basiskennis over dit deel van de Nederlandse geschiedenis. Een groot aantal wetenschappers en deskundige auteurs schreef eraan mee. Slavernij en Jij is geen encyclopedische opsomming van gebeurtenissen, maar geeft op prikkelende en educatief verantwoorde wijze essentiële thema’s uit het Nederlandse slavernijverleden weer. De website is daarom zeer...

Meer weergeven