Lesgeven & Didactiek

Identiteitsvorming in de geschiedenisles: Een didactisch stappenplan
Geschiedenisdocenten leiden hun leerlingen op tot kleine historici. Maar wat als we meer aandacht zouden besteden aan identeitsvorming? Met een didactisch stappenplan kun je leerlingen laten nadenken over zichzelf in relatie tot het vak. [ Lees meer op de site van VGN ]

Lessenreeks oorlog in Joegoslavië
Van 1991 tot 2001 woedde een hevige oorlog in Joegoslavië. In juli 1995 viel de enclave Srebrenica waar Nederlandse militairen een VN-post bemanden. Twintig jaar na dato is de oorlog nog een zwaarbeladen onderwerp. Bespreek dit onderwerp in de klas met een lessenreeks, ondersteund met fragmenten uit de reeks "In Europa". [ Bekijk hier de lessenreeks ]

Activerende werkvormen: inspiratiedocument
Hoe betrek je je leerlingen actief bij de geschiedenisles? Er zijn veel activerende werkvormen beschikbaar. Waar vind je deze? En als je ze gevonden hebt, hoe bepaal je welke werkvormen geschikt zijn voor jouw situatie? Lees hier meer over in een inspiratiedocument. [ Bekijk hier het inspiratiedocument ]

Gevoelige Geschiedenis: inpiratiedocument
Hoe bespreek je in je klas gevoelige onderwerpen zoals bijvoorbeeld slavernij, kolonialisme, de oorlog in Joegoslavië? Hoe ga je hier mee om als docent? In een inspiratiedocument willen ThiemeMeulenhoff docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs helpen om gevoelige geschiedenis een plaats te geven in de les. [ Bekijk hier het inspiratiedocument ]

Examenkracht: voorbereiding op examens
ExamenKracht is de nieuwe examentrainer die exclusief beschikbaar is voor scholen die deelnemen aan Stichting VO-content. Bereid je vast voor op volgend schooljaar en zet vast de nieuwe link klaar voor je leerlingen. Vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie (23 augustus 2021) is ExamenKracht kosteloos beschikbaar voor deelnemers aan VO-content. Dat betekent dat de examentrainer waar je de afgelopen jaren mee gewerkt hebt (eindexamensite.nl) vanaf 1 augustus niet meer binnen het...

Educatiemateriaal 'Slag om de Schelde'
Onder de titel V. heeft Young Crowds een speciaal educatiepakket rondom de film De Slag om de Schelde ontwikkeld. Deze is bestemd voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. De inhoud is te verdelen in drie thema’s: Vechten, Vrede en Vrijheid. Aan de hand van fragmenten uit de film en interviews met cast en crew, maakt V. de verbinding tussen De Slag om de Schelde en actuele thema’s die ook in vakken als maatschappijleer en geschiedenis aan bod komen. Denk aan de dunne scheidslijn tussen goed...

Profielwerkstukkenproject Atlantische Commissie
Voor het schooljaar 2021-2022 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie wederom een editie van het profielwerkstukkenproject voor ambitieuze leerlingen uit het eindexamenjaar die hun profielwerkstuk schrijven over een vraagstuk met betrekking tot internationale vrede & veiligheid. Begeleiding profielwerkstuk De koppels komen vanaf september een aantal keer naar het kantoor van de Atlantische Commissie toe voor extra begeleiding, om adviezen te ontvangen over hoe je een ‘excellent’...

Handreiking Schoolexamens havo/vwo
Het schoolexamen goed vormgeven, je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA en deze keuzes gezamenlijk maken. Daar werk je als vaksectie elk jaar weer aan. Op de pagina van het SLO vind je verschillende documenten die je daarbij kunnen helpen en inspireren. [ Bekijk de website van het SLO ]

Film en Geschiedenis
Op de site van Universiteit Gent is het onderdeel 'Film en Geschiedenis' te bekijken. Bijzonder aan deze site is dat er een online lessenreeks te bekijken is over het inzetten van historische films als lesmateriaal. Verder heeft een site een flink aantal besprekingen van historische films. Deze besprekingen zijn bijzonder uitgebreid en worden ook suggesties gegeven om onderdelen uit de film te tonen. [ Ga naar de site Film en Geschiedenis ]

Binnen de historische context 'Nederland 1948-2008' speelt immigratie en emigratie een belangrijke rol. In de bijlage heb ik een grafiek opgenomen waarmee leerlingen op verschillende manieren aan de slag kunnen. Kijk hieronder voor een uitgebreide opdracht over immigratie en emigratie van Nederland.

Meer weergeven