Lesgeven & Didactiek

Nooit Voltooid Verleden is een educatief project over een inktzwarte tijd in de geschiedenis, maar het verdiepen hierin en het doorwerken van de opdrachten heeft een belangrijk doel: kennis van de feiten, het belang van archeologie, het tegengaan van geschiedvervalsing, het vertellen van de verhalen. Sobibor, het is gebeurd en mag nooit weer gebeuren. Bekijk in de voorbereiding een 3d-animatie waarmee. Deze is buitengewoon indringend. Er wordt aangeraden om deze klassikaal te bekijken en te...

Twee teksten uit Amerikaanse films. Films zijn een goed middel om de meningen van bewoners van een land te beïnvloeden. Uit een Amerikaanse film uit 1943: Het eerste en belangrijkste is dat wij deze oorlog winnen en de kwade machten verslaan die de wereld in slavernij willen brengen. In de afloop van de strijd hebben we groot vertrouwen. Nooit zullen we de dappere Russen vergeten die als eersten de woedende razernij van de nazibendes over zich heen kregen. Hitler overspoelde de grenzen van de...

In de jaren 2017/19 is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen is ingevoerd. Dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. De grondwet van 1848, die de basis legde voor ons politieke bestel, kende het kiesrecht slechts toe aan een beperkte groep mannen. In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal kiezers gestaag toe, maar het zou tot 1917/19 duren alvorens we van algemeen kiesrecht kunnen spreken. Hoe verliep de uitbreiding van het kiesrecht? Wie...

Leerlingen laten denken van lagere orde naar hogere orde is een uitdaging. Je hebt vast weleens gehoord van de taxonomie van Bloom. Als stof onthouden is wordt toegewerkt naar steeds hogere ordes van denken, totdat uiteindelijk iets gecreëerd kan worden. Om een goede les te maken volgens de principes van Bloom, of in ieder geval het stellen van steeds diepgaander vragen, kun je op onderstaande link klikken. In een pdf-bestand opent zich dan een poster met daarin signaalwoorden en voorbeelden...

Met het programma Quizlet kan een leerling geleerde stof oefenen en herhalen. Docenten kunnen met het online programma de les verrijken, door een klassikale quiz af te nemen. Gratis account en oefenen maar! Via Quizlet.com is eenvoudig een gratis account aan te maken (een betaalde versie met extra mogelijkheden kan ook). Vervolgens kan de leerstof worden ingevoerd. Wil je oefenen met de stof, dan kan dat op verschillende manieren. Eén van de manieren is met zogenaamde flashcards. Een andere...

Jikkemien Kuypers, docent geschiedenis aan de SG Newton in Hoorn, is uitgeroepen tot Geschiedenisleraar van het jaar 2018. In aanwezigheid van bijna 100 leerlingen ontving Jikkemien Kuypers de prijs uit handen van historicus Maarten van Rossem tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Rijksmuseum. Missie Juryvoorzitter Martine Gosselink, Hoofd Geschiedenis Rijksmuseum: Jikkemien Kuypers is op een missie; volgens haar kunnen de eisen die aan vmbo’ers gesteld worden in de hele breedte omhoog....

GS Compact is een nieuwe geschiedenismethode die bij uitstek geschikt is voor havo-leerlingen. De methode gaat uit van begrijpelijke taal en een duidelijke vraagstelling. Dit maakt de methode uitermate geschikt voor leerlingen om zelfstandig door te werken. De structuur is helder en consequent, wat voor leerlingen houvast en duidelijkheid biedt. Katern ‘Kenmerkende aspecten’ Door de recente aanpassingen aan het havo-examen is er minder tijd de kenmerkende aspecten te behandelen. Toch vormen...

Binnen het thema ‘Europa’ is in 2017 de Spinozaprijs postuum toegekend aan de Tsjechische filosoof Jan Patočka (1907-1977), een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de twintigste eeuw. Deze filosoof, die aan de wieg stond van Charta77, is belangrijk voor de ontwikkeling van mensenrechten in Europa. Lesbrief Hij wordt geëerd met een lesbrief voor het voortgezet onderwijs. Ook is er een filmpje gemaakt over het leven en werk van Patočka. Door de heldere taal en de...

Wie werkt met geschiedenis, maakt gebruik van historische vaardigheden. Dit is de manier waarop je het verleden benadert. We geven hieronder een uitleg van de volgende vaardigheden: Betrouwbaarheid van Bronnen Feiten en Meningen Indelen van het verleden Inleving Onderzoek doen: gebruik van bronnen Onderzoek doen: hoe schrijf je? Onderzoek doen: noteren van bronnen Onderzoek doen: soorten bronnen Onderzoek doen: vragen stellen Onderzoek doen: betrouwbaarheid van websites Oorzaken en gevolgen...

Tijdens het vierde Nationaal Congres Geschiedenisonderwijs (9 maart 2018) is Bij de Tijd 3 aangeboden. Het is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van curricula en toetsing in het (geschiedenis)onderwijs. Het wil inzicht verschaffen in de wensen en ideeën van de geschiedenisdocenten voor de ontwikkeling van hun vak. Graag deelt de Vereniging Geschiedenisdocenten in Nederland (VGN) haar ervaring op een manier die nuttig is voor anderen, die zich met dezelfde vragen en...

Meer weergeven