Noordelijke Onderwijsconferentie

 

Op donderdagmiddag 24 november 2022 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie in samenwerking met Hogeschool Windesheim en NHL-Stenden Hogeschool de Noordelijke Onderwijsconferentie in Zwolle.

 

Vertrouwenscrisis

 

Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen jaren onder grote druk komen te staan. Steeds minder mensen vertrouwen erop dat politici maatschappelijke problemen het hoofd kunnen bieden waar de meerderheid van de bevolking nu mee heeft te kampen. De Coronacrisis, de toeslagenaffaire, het gaswinning-debacle in Groningen, de woon- en stikstofcrisis en de stijgende energieprijzen tegenover de dalende koopkracht, vormen een voedingsbodem voor wantrouwen en polarisatie. Hoewel Nederland en Europa nog altijd tot de rijksten ter wereld behoren, groeit de onvrede. Met de vertrouwenscrisis als schijnbaar onvermijdelijk gevolg.

 

Anti-establishment

 

Deze trend is niet alleen in Nederland waar te nemen want door heel Europa groeit de omvang van anti-establishment partijen en ook de democratie in de Verenigde Staten staat onder groeiende spanning. Hoe moet deze ontwikkeling worden uitgelegd? Waar komt de vertrouwenscrisis vandaan? Hoe kan hij worden opgelost? En wat zijn de gevolgen van nationale vertrouwenscrisis in het geopolitieke speelveld? Met onder andere Prof. dr. Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) zullen wij tijdens deze Noordelijke Onderwijsconferentie samen met u ingaan op deze vragen.

 

Burgerschapsonderwijs

 

Door middel van verschillende workshops bieden wij tijdens deze nascholingsconferentie handvaten met betrekking tot polarisatie in de klas en de invulling van het vak burgerschapsonderwijs in samenwerking met ProDemos.

 

[ Kijk hier voor meer informatie en opgave ]