Studiereis Leipzig/Weimar

Het Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
Het Völkerschlachtdenkmal in Leipzig

Excursie "Erinnerungsorte" in Oost-Duitsland: voor docenten Geschiedenis en Duits

 

Van woensdag 9 november tot en met zondag 13 november 2022 organiseert het Duitsland Instituut Amsterdam een studiereis naar Leipzig en Weimar. 

 

In Leipzig tref je monumenten aan die diverse periodes uit de Duitse geschiedenis belichten. Vooral de DDR-periode komt tijdens deze studiereis aan bod. Daarnaast is 1813 een belangrijk moment in de geschiedenis met de Slag van Leipzig, herdacht door het kolossale oorlogsmonument Völkerschlachtdenkmal.

 

Ter plekke wordt onderzocht hoe de hedendaagse herdenkingscultuur is en hoe wordt omgegaan met het thema dictatuur. Tevens wordt besproken hoe je met een leerlingengroep (voor de schoolvakken Duits, geschiedenis of burgerschap) deze kwesties kunt benaderen.

 

Geschiedenis is ook onderdeel van Landeskunde bij het vak Duits. Tijdens de excursie willen we de voorbeelden Leipzig en Weimar gebruiken om antwoorden te vinden op vragen zoals: Hoe zie je het verleden terug in het alledaagse leven? Wat was het verschil tussen BRD en DDR en wat waren de consequenties voor de inwoners aan beide kanten van de grens?

 

Welke cultuurverschillen zien we tussen Duitsland en Nederland, ook als het gaat om herinneren? In Weimar bespreken we het Duitslandbeeld van de Dichter und Denker en bezoeken we optioneel het concentratiekamp Buchenwald.

 

[ Lees meer op de site van het Duitslandinstituut ]