Webquest geschiedenis Duitsland 1918-1989

Voor leerlingen havo/vwo heeft het Duitslandinstituut de Webquest ‘Een Duitse geschiedenis: Duitsland in de periode 1918-1989’ ontwikkeld.

 

Doel van het materiaal is dat leerlingen stilstaan bij het idee dat vrijheid alles behalve vanzelfsprekend is. De geschiedenis van de laatste eeuw én de huidige situatie, de oorlog in Oekraine, laten juist zien dat vrijheid een heel waardevol goed is. 

 

Aan de hand van het levensverhaal van de fictieve Duitse familie Maier doorlopen de leerlingen de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw. De leerlingen volgen de familie vanaf 1918, na de Eerste Wereldoorlog tot aan de Val van de Berlijnse Muur in 1989. Tegen de achtergrond van de opkomst van het nationaalsocialisme, de Tweede Wereldoorlog, de deling van Duitsland en uiteindelijk haar hereniging volgen we de familie door de 20e eeuw heen. 

 

Opbouw

 

Het materiaal is gemaakt voor het vak geschiedenis en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesse en belevingswereld van leerlingen in de derde klas en hoger. De Webquest maakt zoveel mogelijk gebruik van bronnen, diverse media en opdrachten. Het materiaal kan daarnaast ook worden ingezet in (vakoverstijgende) projecten, bijvoorbeeld met het vak Duits. 

 

[ Ga hier naar de webquest ]