Het verhaal van Nederland

 

Vanaf woensdag 2 februari 2022, 20.34 uur, NPO 1 (m.u.v. 16 maart)

 

Het verhaal van Nederland, vanaf 2 februari om 20.34 uur op NPO 1, vertelt het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die hier ooit hebben geleefd. Mensen zoals jij en ik. Die voor dilemma’s stonden, keuzes moesten maken, moesten overleven. Die moesten vluchten of in dit land een nieuw leven moesten opbouwen.

 

Acteur en verteller Daan Schuurmans neemt de kijker in de 10-delige televisieserie mee langs de hoogte- en dieptepunten van onze geschiedenis. Historische gebeurtenissen komen tot leven komen door middel van spectaculaire dramascènes en locatiebezoeken. Daans rol als verteller maakt dat hij elke plek van betekenis bezoekt en soms midden in het drama opduikt. Deskundigen delen de meest recente inzichten en laten geen zwarte bladzijde onbesproken.

 

Histories

Het verhaal van Nederland HISTORIES legt de geschiedenis uit in duidelijke taal. In 10 video’s presenteert Nizar El Manouzi de leukste en gekste weetjes uit de verhalen van vroeger, van de prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog. Waarom droegen mensen vroeger een pruik en liepen Romeinen in een toga? Hoe koud was het in de ijstijd, en waarom moesten kinderen vroeger in een fabriek werken? Met gebruik van fragmenten uit de serie Het Verhaal van Nederland en leuke visuals brengt deze serie het verleden tot leven voor kinderen vanaf 7 jaar.

 

Vanaf 2 februari elke woensdag een nieuwe video op Zapp.nl en elke zaterdag op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.

 

Verder verschijnt er een boek bij de serie, komt er een ‘Het verhaal van Nederland In de Klas’ serie op schooltv.nl (ingekorte versies van de TV serie op speciaal voor het Voortgezet Onderwijs), en worden op NPOKennis.nl  themacollecties geplaatst. 

 

Aflevering 1: Jagers en boeren (300.000 voor Chr. – 50 v. Chr.)

Na de ijstijd krijgt Nederland langzaam zijn huidige vorm. Door klimaatveranderingen moeten de eerste bewoners zich aan hun nieuwe leefomstandigheden aanpassen. In Het verhaal van Nederland volgen we Ava, een jonge jagersvrouw. Haar leven zal radicaal veranderen wanneer ze in aanraking komt met de eerste boerenkolonisten, in het ZuidLimburgse heuvellandschap. De jagers en boeren zijn onze eerste bewoners maar zijn ze ook onze voorouders?

 

Aflevering 2: Romeinen en Bataven (50 v. Chr. – 500)

Het Verhaal van Nederland volgt het spoor van de Romeinen in Nederland. Het is Julius Caesar die ons land en haar bewoners voor het eerst beschrijft. Maar de komst van de Romeinen gaat niet zonder slag of stoot. De Germaanse stammen die het land bevolken worden onderworpen, verjaagd of vermoord. De Romeinen brengen ons land een nieuwe cultuur en ook nieuwe bewoners. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van de Romeinse tijd onder onze voeten terug te vinden. Maar waarom zijn de Romeinen opeens uit onze geschiedenis verdwenen?

 

Aflevering 3: Friezen en Franken (500-1000)

In de vroege middeleeuwen bewonen de Friezen het kustgebied van Nederland. Ze geloven in natuurgoden en zelfs in het brengen van mensenoffers. Met de komst van christelijke missionarissen wordt hun manier van leven op de proef gesteld. Moet Radbod, koning der Friezen, zich bekeren tot het nieuwe geloof? Of juist vasthouden aan zijn eigen tradities? Een duivels dilemma.

 

Aflevering 4: Ridders en graven (1000-1300)

In de dertiende eeuw sneuvelt onze eerste koning, Willem de Tweede, in de strijd tegen de Westfriezen. Nederland is in deze tijd een lappendeken van graafschappen en hertogdommen, die met elkaar concurreren om de macht. De jonge Hollandse graaf Floris de Vijfde heeft zijn vader, Willem de Tweede, nooit gekend. Hij is een koningskind, wordt hem verteld. Groeit hij uit tot een waardige opvolger en wreker van zijn vader?

 

Aflevering 5: Pestlijders en predikanten (1350-1550)

In de veertiende eeuw wordt Europa geteisterd door een vreselijke ziekte die miljoenen slachtoffers eist: de pest. De kerk ziet deze Zwarte Dood als een straf van god. De boekdrukkunst, een revolutionaire uitvinding in die tijd, zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen tot kritische burgers. Zo laten de Wederdopers zich niet meer zomaar de wet voorschrijven. Ze durven het op te nemen tegen de katholieke kerk, maar tegen welke prijs?

 

Aflevering 6: Geuzen en papen (1550-1648)

In Het Verhaal van Nederland zien we hoe in de zestiende eeuw de 80-jarige oorlog uitbreekt. Een strijd die voor altijd verbonden is aan de naam van Willem van Oranje. In deze oorlog tussen katholieken en protestanten moet hij een keuze maken tussen zijn eigen belangen en die van de Spaanse koning. Daarbij heeft hij de hulp van het volk hard nodig. Hoe krijgt Willem het voor elkaar om vader des vaderlands van Nederland te worden?

 

Aflevering 7: Kapers en kooplui (1600-1750)

In Het Verhaal van Nederland zien we hoe Nederland in de zeventiende eeuw een wereldmacht wordt. Niet alleen dankzij de typische handelsgeest, maar vooral door roof en oorlog. Een kleine elite wordt steenrijk door middel van uitbuiting en onderdrukking van anderen. In de aflevering volgen we een rijke koopmansfamilie uit Antwerpen en een berooide Duitse matroos die ons meevoeren langs de gouden bergen en zwarte bladzijden van de 17e eeuw.

 

Aflevering 8: Patriotten en Prinsgezinden (1750-1850)

Eind 18e eeuw wordt ons land verscheurd door een burgeroorlog. De laatste stadhouder, Prins Willem de Vijfde, vlucht het land uit, en burgers grijpen hun kans om de democratie in te voeren. Het Verhaal van Nederland volgt de strijd tussen aanhangers van de laatste Oranje stadhouder en boze burgers die meer inspraak eisen: de patriotten. Wordt ons land een monarchie of een democratische republiek?

 

Aflevering 9: Pioniers en paupers (1890-1900)

In de 19e eeuw beleeft Nederland de Industriële revolutie. Het is een tijd van nieuwe uitvindingen en technische vooruitgang. Maar ook van grote armoede en ellende. Het Verhaal van Nederland volgt een 19e eeuws gezin dat naar de grote stad trekt in de verwachting op een beter leven. Maar daar wordt het geconfronteerd met de harde werkelijkheid van uitbuiting en sociale ongelijkheid. Is er hoop op een betere toekomst en van wie valt die te verwachten?

 

Aflevering 10: Bevrijders en Bezetters (1930-1950)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen door Duitsers, maar ook door ons zelf. In Het Verhaal van Nederland zien we hoe gewone burgers proberen te leven en overleven in tijden van oorlog en bezetting. Kunnen we ons de vraag stellen: wie was er goed of fout?