Leerlingen verbeelden het verleden

Wat zien leerlingen voor zich wanneer ze denken aan het verleden? De concrete beelden van leerlingen kunnen docenten inzicht geven in kennis en voorkennis, en zelf geconstrueerde beelden kunnen een krachtige aanjager zijn van gesprekken tussen leerlingen over het verleden en de constructie daarvan.

 

Verbeelden van het verleden kan dus nuttig zijn bij het leren en onderwijzen van geschiedenis.

 

Deze publicatie is bedoeld voor docenten die hun leerlingen het verleden willen laten verbeelden. Het eerste deel richt zich op hoe verbeelding van het verleden eruit kan zien, welke vormen mogelijk zijn en wat indicatoren kunnen zijn van de kwaliteit van een door leerlingen geconstrueerd beeld.

 

Het tweede deel gaat over tekenopdrachten. In vijf voorbeeldlessen worden verschillende mogelijkheden voor de inzet van tekenopdrachten bij geschiedenis onderzocht, en er worden praktische aanwijzingen gegeven over hoe tekenopdrachten ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.


U kunt de publicatie ‘DeLeur 2021 Leerlingen Verbeelden Het Verleden LEMM Web‘ hier downloaden.

 

Bron: https://www.expertisecentrum-geschiedenis.nl