Meepraten over toekomst geschiedenisonderwijs

Een alternatief voor de 10 tijdvakken?

Praat mee over de toekomst van het geschiedenisonderwijs

 

Het afgelopen jaar dacht een groepje docenten en andere experts na over een mogelijk alternatief voor het bestaande referentiekader geschiedenis – een alternatief dus voor de 10 tijdvakken en de 49 kenmerkende aspecten. Met oog voor de verschillen tussen beide vakken en hun talen, zijn er in samenwerking met een zelfde groep rond het schoolvak aardrijkskunde twee kaders uitgewerkt en min of meer op elkaar afgestemd in een referentiekader.

 

Graag wil de VGN en het SLO over het alternatief voor geschiedenis met docenten uit het tweede- en eerstegraads gebied in gesprek. Lost het voorgestelde nieuwe kader de waargenomen problemen van het bestaande referentiekader op? Biedt het voorstel voldoende aanknopingspunten voor mooi onderwijs? Is het te veel of juist te weinig? Over dit soort vragen worden drie regionale bijeenkomsten in Noord, Midden en Zuid georganiseerd:

 

14 oktober 2021 ; 17.00 - 20.00 uur Groningen: Werkman Stadslyceum

14 oktober 2021 ; 17.00 - 20.00 uur Amersfoort: Stichting Leerplanontwikkeling

21 oktober 2021 ; 17.00 - 20.00 Den Bosch; locatie nader te bepalen

 

Alle bijeenkomsten zijn voor docenten Voorgezet Onderwijs gratis toegankelijk. Voor koffie/thee en een eenvoudige broodmaaltijd wordt gezorgd. Van deelnemers wordt wel gevraagd zich vooraf enigszins voor te bereiden. Stukken worden uiterlijk een week tevoren opgestuurd.

 

Meld je aan via i.munters[at]slo.nl en geef aan, naar welke bijeenkomst je wilt komen. Locatie en meer informatie komen dan zo snel mogelijk naar je toe.

 

Ton van der Schans (voorzitter VGN)

Alderik Visser (Curriculumontwikkelaar Geschiedenis/M&M SLO)