Handreiking Schoolexamens havo/vwo

Het schoolexamen goed vormgeven, je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA en deze keuzes gezamenlijk maken. Daar werk je als vaksectie elk jaar weer aan.

 

Op de pagina van het SLO vind je verschillende documenten die je daarbij kunnen helpen en inspireren.

 

[ Bekijk de website van het SLO ]