Doorloopjes: werken aan verbeteren van je onderwijs

De website Doorloopjes.nl is gebouwd rond Doorloopjes, die ontworpen zijn door Tom Sherrington & Oliver Caviglioli.

 

Hoe kan onderzoek naar onderwijs zo praktisch en aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd worden, zodat leraren er echt wat aan hebben? Dat is de vraag waar de Britten Tom Sherrington & Oliver Caviglioli zich over hebben gebogen.  Tom is in Engeland een bekende onderwijsexpert die diverse boeken schreef, en Oliver is een illustrator die gespecialiseerd is in dubbel coderen. Hun antwoord: Doorloopjes.

 

Ieder Doorloopje helpt je als leraar verder op een bepaald onderwerp, zoals ‘Wekelijks en maandelijks herhalen’.

 

[ Bekijk de website Doorloopjes ]

 

Een Doorloopje bestaat uit een korte introductie en vijf genummerde stappen. Iedere stap bestaat uit een illustratie en een korte omschrijving.

 

Je wilt het onderwijs verbeteren. Daar kunnen de Doorloopjes jou bij helpen! ‘Doorloopjes’ is gebaseerd op het beste onderzoek ter wereld. Het is inzichtelijk gemaakt, zodat het makkelijk toepasbaar is. Er zijn video’s van gemaakt door Nederlandse en Vlaamse leraren, waarna je direct aan de slag kan. Stichting leerKRACHT maakt het mogelijk dat dit gratis beschikbaar wordt gesteld aan alle leraren in Nederland.

 

Doorloopjes zijn bedoeld voor leraren die het onderwijs willen verbeteren. Ze zijn zo algemeen en contextvrij gemaakt dat je ze kunt toepassen in het po, het vo, het mbo en het hbo.

 

Omdat iedere leerling of student, iedere sector, iedere school en iedere context anders is, zal je zelf, of samen met je collega’s, de vertaalslag moeten maken naar je eigen onderwijspraktijk. Je zult de Doorloopjes op punten moeten aanpassen, uitbreiden, of juist stappen moeten weglaten.