Lessenserie genocide van Srebrenica

Docenten ontwikkelden in samenwerking met wetenschappers een lessenserie over de genocide in Srebrenica. De lessen zijn ontwikkeld voor het vak maatschappijleer maar sluiten ook goed aan bij het vak geschiedenis. Daarnaast leent de lessenserie zich goed voor een vakoverstijgend project. 

 

Lessenserie

 

In deze lessenserie van zes lessen gaan leerlingen in groepen van vier aan de slag als onderzoeksjournalisten. Ze zoeken uit wat er is gebeurd (les 1), wie welke rol heeft gespeeld en wat de rol is geweest van de Nederlandse VN soldaten (les 2), welke achtergronden hebben geleid tot het gedrag van betrokken actoren (les 3) en op welke manier de gebeurtenissen in Srebrenica in volgende generaties doorwerken (les 4).

 

Onderzoeksdossier

 

Leerlingen leggen tijdens de lessenserie een onderzoeksdossier aan. In les 5 maken alle groepen een bijlage voor een krant over de genocide in Srebrenica. Optioneel is de laatste les waarin leerlingen door middel van een socratisch gesprek met elkaar een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe Nederland om zou moeten gaan met deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis (les 6).

 

[ Bekijk op de site van het NIOD de lessenserie ]