Voorbeeldopgaven examen havo 2021

In de syllabus geschiedenis havo 2021 zijn de historische contexten gewijzigd.

 

Er zijn twee nieuwe contexten: het Britse rijk 1585-1900 en Nederland 1948-2008.

 

De periodisering en inhoud van de context Duitsland is gewijzigd.

 

Cito heeft bij elke context enkele voorbeeldopgaven ontwikkeld. U kunt deze voorbeeldopgaven gebruiken bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen geschiedenis havo in 2021.

 

[ Ga naar het examenblad ]