Geschiedeniscanon van Nederland herijkt

In juni 2020 is de Geschiedeniscanon herijkt. De  Commissie Herijking Canon van Nederland heeft het rapport Open vensters voor onze tijd opgesteld. Het rapport werd overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

 

In de vernieuwde Canon van Nederland zijn tien vensters vervangen, vier vensters hebben een nieuwe naam gekregen en de teksten van alle vensters zijn door de commissie weer bekeken en herschreven.

 

Zeven hoofdlijnen

De commissie heeft zich gericht op het ontwikkelen van een canon die in de eerste plaats het onderwijs ondersteunt door historische kennis en inzicht onder leerlingen te vergroten. Daarom presenteert de commissie naast het vernieuwde vensterpalet ook zeven hoofdlijnen, die de vijftig onderwerpen uit de Canon inhoudelijk en thematisch aan elkaar verbinden. Deze hoofdlijnen kunnen dienen als vertrekpunt voor thematisch en vakoverstijgend onderwijs, en gaan over thema’s als Sociale (on)gelijkheid, Politiek en samenleving en Taal, kunst en cultuur.

 

Vensterpalet

 

De herijkte Canon van Nederland blijft bestaan uit vijftig vensters. Er zijn tien nieuwe vensters gekozen: Trijntje, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel. Tien vensters keren niet terug in de herijkte Canon van Nederland: Floris V, Karel V, De Republiek, Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, Willem Drees, Crisisjaren, Veelkleurig Nederland en De gasbel. Bij de samenstelling van het vensterpalet is zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de commissie vastgestelde aandachtspunten voor een evenwichtige canon. Het vernieuwde vensterpalet is te vinden via canonvannederland.nl, waarin de website entoen.nu is opgegaan.

 

Herijking

 

De Canon van Nederland is tussen 2005 en 2007 samengesteld door de commissie Van Oostrom. Een van de adviezen van deze commissie was om de Canon eens in de zoveel tijd tegen het licht te houden. De commissie Herijking Canon van Nederland adviseert om de Canon voortaan elke tien jaar te herijken.