De prijslijst van een beul

Voelt u zich ook weleens geradbraakt? Daar bedoelt u dan vast iets anders mee dan onze voorouders. Vanaf de Middeleeuwen tot in de achttiende eeuw was radbraken een veelvoorkomende lijfstraf. Veroordeelden werden op een houten rad gebonden waarna de beul met een ijzeren staaf de verschillende ledematen verbrijzelde. Het levenloze lichaam werd vervolgens met rad en al op een paal gehesen en (bij wijze van afschrikking) op het galgenveld tentoongesteld.   

 

Op de website van het Gelders Archief is online een prijslijst te bekijken. Een bijzonder en macaber document.

 

[ Kijk hier voor meer informatie ]