Omgaan met complotdenken in de klas

Veel docenten vinden het lastig om met leerlingen die denken in complotten om te gaan. Een uitlating of opvatting van een leerling kan een les verstoren. Hij of zij komt met een verhaal of idee dat haaks staat op het wereldbeeld en de waarneming van de docent voor de klas.

Het is belangrijk om leerlingen die in complotten geloven serieus te nemen. Weerleggen of onderuithalen van een complot met alleen feitelijke informatie werkt juist niet. Wat wel werkt, is samen met de leerlingen op zoek gaan naar wat waar is. Wees daarbij open en nieuwsgierig.

[ Lees meer op de site van de Anne Frank Stichting ]