Examenkaternen Sprekend Verleden

WalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet.

 

Voor het centraal examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) historische contexten:

 

  • Het Brits rijk 1585-1900
  • Duitsland in Europa 1918-1991
  • Nederland 1948-2008

 

In het nieuw uitgebrachte examenkatern worden deze HC’s op de vertrouwde wijze behandeld.

Er wordt ook nog steeds recht gedaan aan de verlichtingsmaatregelen van 2018.

 

Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende (goeddeels nieuwe) vier historische contexten:

 

  • Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700
  • Verlichting 1650-1900
  • China 1842-2001
  • Duitsland in Europa 1918-1991

[ Lees meer op de site van Sprekend Verleden ]