Lezing mobilisaties 1870 en 1914

Hoewel de mobilisatie van 1870 organisatorisch uitermate slecht verliep, was het toch een begin van maatschappelijke en politieke aandacht voor het leger. Hierdoor was Nederland in 1914 veel beter voorbereid, toen een nog grotere oorlog in Europa uitbrak. Op 21 januari 2020 vertelt Jos van Raan over deze mobilisaties tijdens een lezing in Grebbelinie Bezoekerscentrum.

 

Nederlands perspectief

 

Tijdens deze avond komen de achtergronden waarom deze mobilisaties werden uitgeroepen naar voren en vertelt Van Raan wat er in Europa in deze jaren precies gebeurde. De oorlogen worden vanuit Nederlands perspectief toegelicht. De mobilisaties van 1870 en 1914 vormen samen met de mobilisatie in 1939 een samenhangende periode in de Europese geschiedenis.

 

Jos van Raan

 

Jos van Raan is behalve vrijwilliger van Grebbelinie Bezoekerscentrum  ook bestuurslid van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). Voor gemeente Ede schreef hij Het Oude stort ineen, de tijden kenteren, Ede in de jaren van de Grote Oorlog (Historische Cahiers, 2014). Hij is medesamensteller en redactielid van de boeken Gelderland, Utrecht en Drenthe en de Eerste Wereldoorlog, uitgegeven door Aspekt.

 

Van Raan recenseert boeken over geschiedenis en is bestuurslid van museum De Casteelse Poort in Wageningen, waar hij in 2014 de tentoonstelling 'Achter ons roffelt de oorlogstrom' over de Eerste Wereldoorlog en Wageningen heeft opgezet. Zijn studie had betrekking op de Nederlandse taal en letterkunde.

 

19:00 Expositie open
19:45 Start lezing
21:30 Einde

 

[ Ga hier naar de website ]