Database Surinaamse slavenregisters

Vanaf donderdag 31 oktober 2019 is de volledige database van de Surinaamse slavenregisters (1830-1863) voor iedereen toegankelijk via de websites van het Nationaal Archief en het Nationaal Archief Suriname.

 

De database met de registers van 1851 tot 1863 - die sinds 1 juli 2018 online staat - is nu aangevuld met drie oudere series slavenregisters, die lopen van 1830-1838, 1838-1848 en 1848-1851.

 

Tegengaan illegale slavernij en sluikhandel

Het slavenregister in Suriname werd in 1826 ingesteld. In 1808 was de internationale slavenhandel verboden, maar de smokkel van mensen naar Suriname ging gewoon door. Een verplichte registratie van alle tot slaafgemaakten met naam en leeftijd, en mogelijke wijzigingen van status of eigenaar moest het onmogelijk maken mensen illegaal tot slaaf te maken. Daarnaast moest de registratie de sluikhandel definitief stoppen.

 

[ Ga hier naar de database ]

 

Registratie van 80.000 mensen

In de slavenregisters zijn vrijwel alle mensen gedocumenteerd die tussen 1830 en 1863 in slavernij leefden in Suriname. In totaal ging het om ongeveer 80.000 mensen. Slaveneigenaren waren verplicht de tot slaafgemaakten te laten registeren, inclusief naam, geboortedatum, de naam van de moeder en informatie over geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop, melaatsheid (lepra) en andere zaken die belangrijk waren voor de status en ‘waarde’ van mensen in slavernij. De slavenregisters maken het mogelijk om deze mensen in slavernij door de tijd heen te volgen.

 

Wat is nieuw?

De oudste bewaard gebleven Surinaamse slavenregisters stammen uit 1830. Eens in de zoveel jaar werd met een nieuwe reeks registers begonnen, om te kunnen controleren of de geregistreerde informatie nog klopte. De nog relevante informatie werd hierin overgeschreven. In totaal zijn er vier reeksen slavenregisters bewaard gebleven uit de periode 1830-1863, die zijn nu allemaal opgenomen in de database. De originele slavenregisters zijn te vinden in het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo.

 

Eenvoudig doorzoeken

De slavenregisters in deze index omvatten 43 boeken met in totaal bijna 15.000 folio’s. De registers zijn ingedeeld op slaveneigenaar (plantages en particuliere eigenaren). De vernieuwde database is zo opgezet dat u alle informatie uit de slavenregisters eenvoudig kunt doorzoeken. Zo is de structuur aangepast om het makkelijker in gebruik te maken. Meer informatie over het gebruik van de database vindt u in de zoekhulp Slavenregisters.

 

Over het project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’

In januari 2017 begonnen initiatiefnemers Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) met een crowdfunding en het werven van vrijwilligers. In anderhalf jaar tijd hebben bijna 1500 vrijwilligers en donateurs in Nederland en Suriname meegewerkt aan het project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’. Ze brachten het geld bij elkaar en hebben in hoog tempo alle registers ingevoerd. Het Nationaal Archief heeft gezorgd dat alle gegevens ook digitaal toegankelijk zijn.

 

[ Bron: Nationaal Archief ]