Joodse werkkampen: website

Deze website wil inzicht geven in die geschiedenis en daarmee ook een aanzet geven tot het vergaren van nieuwe feiten, materialen en kennis over de joodse werkkampen. 

 

Naast een algemeen historisch overzicht van de kampen bevat deze website een opsomming per provincie.

 

Daarbij wordt van elk werkkamp niet alleen een overzicht gegeven van de geschiedenis, maar ook van de sporen in het landschap, de monumenten en de aanwezige materialen in het archief van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

 

De joodse werkkampen vormen een vrijwel onbekend stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Op 7 januari 1942 werd de Joodse Raad in Amsterdam onder druk gezet en verantwoordelijk gesteld voor het leveren van 1402 Joodse werklozen. Uiteindelijk werden er 1075 werklozen aangewezen en verzamelden zich ruim 900 mannen op 10 januari op het Amstelstation. Na deze groep volgden meerdere groepen. Wat in eerste instantie alleen geldt voor de Joodse werklozen in Amsterdam, breidt zich later uit tot heel Nederland. Steeds meer Joodse mannen en jongens moeten zich melden. Ze kwamen terecht in werkkampen. In eerste instantie in de provincies Groningen en Drenthe, maar later ook in Gelderland. Deze kampen blijken uiteindelijk een voorportaal van deportatie naar kamp Westerbork en de vernietigingskampen in het Oosten.

 

[ Bezoek de website Joodsewerkkampen.nl ]