Wij Vikingen

Vanaf 19 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020 presenteert het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling Wij Vikingen.

 

Aan de hand van archeologische schatten ontdekt de bezoeker dat ‘Viking’ geen volk, maar een levensstijl was. Deze levensstijl omvatte meer dan alleen de beruchte plunderingen. De Vikingen waren namelijk ook zeer bedreven handelaren met een uitgebreid netwerk, waar ook de Nederlandse kustbewoners van profiteerden. Het kwam zelfs voor dat Nederlanders zich bij de Vikingen aansloten en deelnamen aan hun rooftochten.

 

In Wij Vikingen vertellen meer dan 500 objecten uit binnen- en buitenland over de complexe relatie tussen de Nederlandse kustbewoners en Vikingen.

 

Handelsrelaties

 

De Noordzee is in de vroege middeleeuwen de snelweg van Noord-Europa. Door de toenemende handel zijn mensen sterk georiënteerd op het water. Het uitgebreide maritieme handelsnetwerk is voor een groot deel in handen van Scandinaviërs. Zij bevaren met hun schepen de zeeën en rivieren tot Bagdad aan toe. Archeologische vondsten zoals een narwaltand uit Groenland, Dirhams uit Arabië en barnsteen uit het Oostzeegebied illustreren de omvang van deze handelsrelaties.

 

Noordzeecultuur


Al voor de Vikingtijd (793 – 1066) is er sprake van nauw contact tussen de volken rondom de Noordzee. In havens en handelsplaatsen worden talen, tradities en overtuigingen uitgewisseld. Die raken vermengd tot een ‘Noordzeecultuur’ die de noorderlingen met elkaar verbindt. Ook worden in Frisia heidense goden aanbeden. Zo zijn er in het Nederlandse kustgebied sieraden gevonden met beeltenissen van de Noorse oppergod Odin. Frisia besloeg in die tijd het hele kustgebied van Vlaanderen tot Noord-Duitsland. En hoewel de inwoners van Frisia nauwe banden hadden met Vikingen, heeft het gebied in de negende eeuw ook te leiden onder de Vikingaanvallen.

 

Plunderingen


De eerste aanval vond plaats 810 n.Chr. Volgens de overlevering viel een leger van ruim 200 schepen de Friese eilanden aan. Vervolgens werd ook het vasteland aangedaan. Pas na betaling van 100 pond zilver vertrokken de Vikingen weer. Frisia zou in de jaren daarna nog vele malen worden aangevallen. In de tentoonstelling zijn zowel wapens van Vikingen als een slachtoffer van hun invallen te zien. Het in Zutphen gevonden skelet van een Vikingslachtoffer waarop duidelijk sporen van geweld zichtbaar zijn geeft de bezoeker een uniek inkijkje in de wreedheid van de aanvallen.

 

[ Bekijk de site van het Fries Museum ]