De Gouden Eeuw: Een onderzoek

Deze opdracht is geschikt voor de bovenbouw van het havo en vwo. In het schoolexamen maakt de leerling kennis met de Tien Tijdvakken en de kenmerkende aspecten. Een belangrijk onderdeel van het centraal examen behelst de Gouden Eeuw van de Republiek.

 

Naast de leerstof willen we leerlingen vakvaardigheden aanleren. De vakvaardigheden worden duidelijk opgesomd in de syllabus voor het centraal examen. Deze opdracht verdiept de vaardigheden tijd, bron en vraagstelling en de betekenis voor nu. Ze zijn opgenomen als bijlage.

 

Verslag n.a.v. documentaire

 

De leerstof en de vakvaardigheden worden aan elkaar gekoppeld door het maken van een verslag. De basis van het verslag is een aflevering uit een documentaireserie. Er is gekozen voor de series ‘De Gouden Eeuw’ en ’80 jaar oorlog’. De afleveringen zijn vrij te bekijken via internet.

 

De leerling kan deze opdracht zelfstandig maken. Er wordt duidelijk beschreven welke voorkennis als bekend wordt verondersteld. Daarna wordt een aflevering uit de serie gekozen, om vervolgens hiervan een verslag te maken. De onderdelen van het verslag worden benoemd. Als laatste is een beoordelingsmodel opgenomen, zodat niet alleen voor de docent, maar ook voor de leerling duidelijk is waarop wordt beoordeeld.

 

Deze opdracht is gemaakt door Wim Niemeijer, docent geschiedenis en eigenaar van Geschiedenisportaal.nl. Albert van der Kaap, eigenaar van Histoforum.net, heeft deze opdracht voorzien van commentaar en advies.

 

Hieronder is de opdracht vrij te downloaden en te openen in Word. De opdracht kan naar eigen wens aangepast worden.

 

Download
Gouden Eeuw onderzoek
Gouden Eeuw onderzoek versie 2.1.docx
Microsoft Word document 241.1 KB