Dag van de Geschiedenisdidactiek: Fake News

Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de Dag van de Geschiedenisdidactiek plaats in Groningen. Thema is "Fake News".  Deze bijzondere dag duurt van 10.00 uur tot circa 17.00 uur.

 

De dag begint met een plenaire lezing waarop een lunch en boekenmarkt volgt. Vervolgens kunnen aanwezigen twee workshops volgen. De workshops worden gegeven door een groot aantal verschillende deskundigen op het gebied van "fake news". Uiteraard wordt een workshop verzorgd over kritisch brongebruik, maar ook bijvoorbeeld over "fake news" in de middeleeuwen.

 

Programma voor leerlingen

 

Heeft u leerlingen in uw bovenbouwgroep TL/havo/vwo die wel wat uitdaging en verdieping kunnen gebruiken bij het vak geschiedenis? Zij zijn ook van harte welkom op deze nascholingsdag. 's Ochtends volgen zij de lezing en nemen zij deel aan de lunch. 's Middags is een speciaal programma voor hen opgesteld in samenwerking met de Groninger Archieven waar zij zich aan de hand van authentiek bronnenmateriaal verdiepen in de vraag hoe om te gaan met elkaar tegensprekende nieuwsberichten.

 

[ Kijk hier voor een uitgebreid programma-overzicht ]