Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie 4 oktober 2019

De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie biedt een programma waarin wetenschappelijke achtergronden, didactische toepassingen en maatschappelijke thema’s van het schoolvak geschiedenis aan bod komen. Het programma biedt twee plenaire lezingen aan die ingaan op de stof uit één van de historische contexten en uit de kenmerkende aspecten.

 

Daarnaast biedt het programma diverse didactische workshops aan waarin eveneens thema’s aan de orde komen die verbonden zijn met actuele maatschappelijke debatten.

 

Plenaire deel (9.00 – 12.00 uur)

 

09.00 uur: Inschrijving en ontvangst

09.30 uur: Welkomstwoord door prof. dr. Angélique Janssens (RU)

09.40 uur: Plenaire lezing door prof. dr. Peer Vries (IISG), gespecialiseerd in de sociaaleconomische aspecten van wereldgeschiedenis. De Industriële Revolutie in Groot-Brittannië en het Britse Empire. Onlosmakelijk met elkaar verbonden?

10.40 uur: Pauze en informatiemarkt

11.00 uur: Plenaire lezing door dr. Anjana Singh (RUG), expert op het terrein van Aziatische en wereldgeschiedenis. Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk?

 

12.00 uur: Lunch en informatiemarkt

 

Workshop programma (13.00 – 16.15 uur)

 

De workshops worden gegeven door vakdidactici. Een workshop duurt ander half uur. Iedere deelnemer kan twee workshop rondes volgen, met een keuze uit vijf workshops.

13.00 - 14.30 uur: Workshopronde 1

14.30 - 14.45 uur: Pauze en informatiemarkt

14.45 - 16.15 uur: Workshopronde 2

16.15 uur: Afsluitend drankje en uitreiking deelnamecertificaten

 

[ Lees hier meer, ook voor opgave ]