Geschiedenis als (on)politieke wetenschap

 

Op 5 juni 2019 organiseren het Duitsland Instituut Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een debatavond in Spui25 over de vraag op welke wijze Geschiedenis zich verhoudt tot het politieke debat. Aanleiding voor deze avond is het (heftige) debat dat de afgelopen maanden gevoerd is onder historici in Duitsland. Toegang is gratis.

 

Bedreiging van de democratie

 

In september 2018 nam de Historikertag in Münster een politiek getinte resolutie aan waarin de Duitse vakgenoten hun zorgen uitspraken over ‘de bedreiging van de democratie’ en de opkomst van het populisme. Dit leidde tot een heftige polemiek binnen en buiten het vak (op de site van KNHG kunt u een verslag lezen van een van de discussiemiddagen in Berlijn). Ook in Nederland leeft deze discussie al een tijdje. Historici die zich op sociale of in de reguliere media uitspreken over de actualiteit, wordt al snel identiteitspolitiek of subjectieve wetenschap verweten.

 

Engagement

 

De debatavond op 5 juni aanstaande draait daarom om de klassieke vraag: Hoe politiek of onpolitiek is de wetenschappelijke geschiedschrijving in Nederland? Welke vormen van uitgesproken engagement onder historici zien we tegenwoordig? Hoe zit het met de bekende  notie van waardenvrijheid: Moeten historici zich verre houden van politieke stellingnames? Of is actuele plaatsbepaling inherent aan het vak? Raken de recente verschuivingen in het politieke landschap de positie of de status van de geschiedschrijving? Hebben historici een speciale verantwoordelijkheid? En wat is de rol van de beroepsvereniging in dezen?

 

[ Lees hier meer ]