Professionele Leergemeenschap Geschiedenis

Ben je geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou! Alle eerste- en tweedegraads collega’s geschiedenis die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze PLG.

 

 

Docenten kunnen zich individueel of met sectiegenoten aanmelden voor deze PLG.

 

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?

 

  • Je kunt geschiedenisdidactiek toepassen in je lessen die uitdagend en aansprekend is voor leerlingen, en die passend is bij de eisen die door het geschiedenisexamen aan hen worden gesteld.
  • Je wordt ondersteund in het maken van didactische keuzes voor je geschiedenislessen.
  • Je verdiept je inhoudelijk in historische (examen)thema’s.
  • Je kunt, samen met collega’s, reflecteren op gemaakte vakdidactische keuzes en je lessen / materialen hierop aanpassen.
  • Je deelt en ontwikkelt materialen voor de lespraktijk.

 

Programma

 

De PLG bestaat uit zes bijeenkomsten waarin ruimte is voor gastsprekers, discussie, overleg en het ontwikkelen van lesmaterialen, leerlijnen en PTA’s. Tussen de bijeenkomsten voer je de ontwikkelde materialen uit in de praktijk, evalueer je de gemaakte didactische keuzes en stel je ontwikkelde materialen eventueel bij.

Afsluiting

Je bewaart en deelt de ontwikkelde lesmaterialen digitaal. Na afloop van de cursus wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel met good practices samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Certificering

 

Een certificaat wordt uitgereikt indien:

 

  • de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid,
  • de deelnemer minimaal vijf van de zes bijeenkomsten heeft bijgewoond
  • en de ontwikkelde materialen digitaal bewaard en gedeeld zijn.

 

Studielast

 

40 uur vakdidactische scholing.

 

Elke bijeenkomst duurt drie uur. Voor de bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van in totaal ca. achttien uur (vakinhoudelijke of vakdidactische verdieping, uitwerking lesmaterialen, uitvoering lesobservaties en evaluaties). Daarnaast worden ontwikkelde lesmaterialen digitaal bewaard en gedeeld. Hier wordt vier uur voor gerekend.

 

Data, tijden en plaats

 

De bijeenkomsten vinden plaats in Groningen van 15.00-18.00 uur op:

 

Dinsdag 17 september 2019

Dinsdag 19 november 2019

Dinsdag 14 januari 2020

Dinsdag 4 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 14 april 2020

 

[ Kijk hier voor meer informatie ]