Getuigenverhalen: getuigen van de Tweede Wereldoorlog

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner.

 

Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History.

 

Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd.

 

De website Getuigen Verhalen is in 2010 tot stand gekomen door een samenwerking van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW), gerealiseerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, programma Erfgoed van de Oorlog.

 

Sobibor interviews

 

De site biedt een groot aantal interviews aan die geraadpleegd kunnen worden. Eén van de onderdelen zijn de zogenaamde Sobibor interviews.  Met dertien overlevenden van Sobibor zijn interviews gehouden. Soms emotioneel, soms afstandelijk vertellen zij over hun door de oorlog verstoorde leven, de mensonterende omstandigheden in het kamp, hun ontsnapping en hun leven na de oorlog. De leider van de opstand vertelt gedetailleerd over de voorbereiding en uitvoering van de massale uitbraak. Ook zijn interviews te zien met twee Poolse omwonenden van het kamp en een overlevende van de opstand in het crematorium van Auschwitz-Birkenau.

 

[ Bekijk hier de site ]