Week van de Klassieken (4 t/m 14 april 2019)

Van 4 tot en met 14 april 2019 vindt de Week van de Klassieken voor de twaalfde keer plaats. Het thema is:  Van heinde en verre: migratie in de klassieke wereld.

 

Er zijn lezingen, rondleidingen, voorstellingen met theater en poëzie, boekpresentaties, wedstrijden en debatten in het hele land. Die gaan over migratie ten tijde van de Grieken en Romeinen: van mensen die van de ene naar de andere plek verhuisden tot migratie van kennis, handelswaar en cultuur naar de verste uithoeken van de wereld.

 

Migratiestromen

 

Moderne discussies over migratie roepen vaak ook historische vragen op, en daarom gaat de Week van de Klassieken ook over de actualiteit. Zo komt in de activiteiten de vergelijking met migratiestromen en migranten vandaag de dag aan bod, en wordt ook de rol van archeologie in actuele discussies over migratie belicht.

 

Diverse partners organiseren door het hele land een keur aan interessante activiteiten voor een brede doelgroep. Een deel hiervan is gratis bij een bezoek aan de instellingen.

 

De Week wordt georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden en Tresoar, in samenwerking met het Allard Pierson Museum, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Klassiek Verbond, Roma Aeterna en Addisco Onderwijs.

 

De Week van de Klassieken trapt op 4 april af met een duo-presentatie van historicus Jona Lendering en wetenschapsjournalist Marcel Hulspas in het Rijksmuseum van Oudheden. Zij presenteren hun nieuwe boeken met korte voordrachten en wederzijdse interviews. Lenderings boekje ‘Wahibre-em-achet en andere Grieken’, is het themaboekje van de Week van de Klassieken 2019. Dat behandelt niet zozeer de migranten zelf als wel de manieren waarop we hen, zowel historisch als archeologisch, kunnen herkennen. Hulspas spreekt over zijn boek ‘Uit de diepten van de hel’ (Athenaeum), over een cruciale periode in de wereldgeschiedenis: de abrupte ineenstorting van het Byzantijnse rijk en de opkomst van de islam. In het Rijksmuseum van Oudheden vindt op de openingsavond de jaarlijkse Ken-uw-Klassieken pubquiz plaats. Lendering houdt over zijn boek ook een lezing op 5 april in Tresoar (Leeuwarden).

 

Archeologie

 

 

De rol van archeologie bij actuele migratievraagstukken ligt in het Rijksmuseum van Oudheden onder de loep tijdens de presentatie ‘Oog op migratie’ op dinsdag 9 april, over oa. isotopenonderzoek en antiek DNA  en tijdens de lezingenmiddag ‘Migratie in de klassieke wereld’ op vrijdag 12 april, over overeenkomsten en verschillen tussen migratievraagstukken in de Oudheid en in het heden. Daarnaast is het museum podium voor verteltheater en speedrondleidingen in de weekenden. Op zaterdag 13 en zondag 14 april lopen er in het museum zelfs Romeinen rond. Er zijn rondleidingen en lezingen over het Latijn tijdens de Dies Latinus (11 april) en tijdens de Homerusdag 2019 van het Nederlands Klassiek Verbond. Daarbij wordt de Homerusprijs uitgereikt voor het boek dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden (13 april). Verder zijn er vertaalwedstrijden Grieks en Latijn tijdens de Klassieke Olympiaden (6 april) en speelt theater Aluin ‘De Odyssee’ van Homerus (7 april). Op 10 april is er in Leiden een avond vol oude en nieuwe muziek, lezingen en voordrachten uit gedichten van Homerus en Vergilius.

 

Ook het Allard Pierson haakt in op de actualiteit, en nodigt nieuwkomers in Amsterdam uit om de archeologische collecties beter te leren kennen en bij de objecten in het museum een persoonlijk verhaal te delen. De uitkomst van dit project wordt op zondag 7 april gepresenteerd. Gedurende de Week van de Klassieken zijn er diverse lezingen en is er in de museumhal een vrij toegankelijke mini-tentoonstelling met tekeningen, foto’s en beeldhouwwerken die cursisten van het cultureel studentencentrum (CREA, Universiteit van Amsterdam) maakten. Op 11 april is de presentatie van het boek Van de gladiatorenkeizer tot gepensioneerde tiener over de geschiedenis van het laat-Romeinse Rijk. Op 13 april worden proza en poëzie uit de oudheid weer actueel tijdens een interactieve poëziemiddag, waarbij classicus Piet Gerbrandy met het publiek in gesprek gaat over de ideeën en uitingen van antieke schrijvers over migratie en migranten. Hoe kan deze eeuwenoude poëzie ons helpen reflecteren op migratie vandaag de dag?

 

[ Bekijk de website van de Week van de Klassieken ]