Opdracht propaganda Koude Oorlog

Twee teksten uit Amerikaanse films. Films zijn een goed middel om de meningen van bewoners van een land te beïnvloeden.

 

Uit een Amerikaanse film uit 1943:

 

Het eerste en belangrijkste is dat wij deze oorlog winnen en de kwade machten verslaan die de wereld in slavernij willen brengen. In de afloop van de strijd hebben we groot vertrouwen. Nooit zullen we de dappere Russen vergeten die als eersten de woedende razernij van de nazibendes over zich heen kregen. Hitler overspoelde de grenzen van de Sovjet-Unie en verbrak daarmee zijn beloften. Bloed vergietend en de aarde verschroeiend snelde de Duitse oorlogsmachine in de richting van Moskou. Juichend kondigde de Führer zijn grootste overwinning aan: het Rode Leger is vernietigd! Maar wie wind zaait zal storm oogsten: en zo gebeurde het ook met de opscheppende Hitler. Voor de poorten van Moskou en Leningrad, op de bevroren velden van de Oekraïne en in de puinhopen van Stalingrad bood het Russische volk dapper tegenstand. Met miljoenen levens betaalden zij voor kostbare tijd. Tijd waarin Amerika de geallieerden opnieuw kon bewapenen. Tijd waarin Groot-Brittannië zijn legers opnieuw kon groeperen. Tijd waarin de fascistische vloedgolf zich te pletter kon lopen tegen een ijzeren muur van vrijheid. Langzaam maar zeker trekken de machten van het kwaad zich terug. Het barbaarse fascisme en zijn schrikbewind zijn vernietigd.

 

Uit een Amerikaanse film uit 1950:

 

De communisten beheersen vandaag de dag het leven van meer dan achthonderd miljoen mensen. Hun gebied strekt zich uit van de Elbe in Duitsland tot de Zuid-Chinese Zee. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het zou fout zijn om de communistische partij te beschouwen als een gewone politieke partij zoals wij die kennen. De partij is als een leger georganiseerd en werkt, behalve in het openbaar, ook ondergronds. De partijleden moeten onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. De partij eist van de geoefende harde kern van haar leden dat ze 24 uur per dag klaar staan en verwacht dat ze geweld gebruiken als dat nodig is. De communistische leer predikt haat en eeuwig vijandschap tussen communisten en niet-communisten. Het communisme wil alles vernietigen in plaats van bestaande instellingen te hervormen. Het communisme staat erop dat bestaande instellingen helemaal verdwijnen, omdat alles wat niet communistisch is volgens hen als ongezond moet worden beschouwd. Het communisme roept op het gebruik van geweld, intimidatie en terrorisme. En dat alles zogenaamd ten bate van een groter goed.

 

Vragen:

 

- Wat wilde de Amerikaanse regering met de eerste propagandafilm bereiken?

 

- Wat wilde de Amerikaanse regering met de tweede propagandafilm bereiken?

 

- Leg uit welke ontwikkeling(en) de tegengestelde doelen van de Amerikaanse regering verklaren.