Zijden draad - China en Nederland 1600-2000

Zijden draad vertelt de gezamenlijke geschiedenis van China en Nederland vanaf 1600 aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum.

 

Kooplieden

 

De verwoede pogingen van de Nederlandse kooplieden om China te bereiken en in China een handelspost te beginnen komen aan bod, maar ook de fascinatie in Nederland voor de Chinese koopwaar, de contacten tussen Nederlanders en Chinezen in China zelf en op andere plekken in Azië, zoals in Batavia, het beeld dat de Nederlanders thuis van China ontwikkelden op grond van de zijde, het porselein en lakwerk en de nieuwe informatie die daar vandaan kwam.

 

De vaak rauwe geschiedenis van de Chinees-Westerse relaties in de negentiende en twintigste eeuw contrasteert op intrigerende wijze met de groeiende belangstelling in ons land voor de Chinese kunst.

 

Koop bij bol.com

 

Landenreeks

 

Deel uit de landenreeks van het Rijksmuseum, waarin aan de hand van de museumcollectie 'het gedeelde verleden' van Nederland en China wordt beschreven. Er zijn inmiddels ook delen over Japan, Indonesië, Ghana en Sri Lanka. De betrekkingen tussen China en Nederland gaan terug tot circa 1600, een geschiedenis die uiteraard voor een groot deel bepaald wordt door de handelsactiviteiten van de VOC. Die worden in een prettig vertelde en prachtig, uitvoerig (full colour) geïllustreerde tekst ingebed in de politiek-sociale context, met aandacht voor onder anderen verzamelaars, jezuïeten, diplomaten en sinologen. Daarbij wordt niet verzwegen dat de Nederlandse handelsgeest in bepaalde perioden de culturele nieuwsgierigheid overschaduwde, terwijl de schrijvers tevens een aangenaam kritische houding tegenover exotisme en chinoiserie innemen.

 

Ook komt de Chinese blik op de Hollanders aan bod en wordt er niet weggekeken van misstanden als de 'Chinezenmoord' in Batavia in 1740. De twintigste eeuw komt gezien de museumcollectie relatief kort aan bod, maar de drie eeuwen ervoor bieden een boeiend relaas.