Conferentie '100 jaar vrede organiseren 1918-2018'

Op 10 november 2018 organiseren EersteWereldoorlog.nu, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de bibliotheek van het Vredespaleis, Museum Huis Doorn en de gemeente Den Haag een interdisciplinaire conferentie onder de titel: 100 Jaar vrede organiseren 1918-2018.

 

Eerste Wereldoorlog in licht actuele thema's

 

Tijdens deze conferentie wordt de Eerste Wereldoorlog in het licht van actuele thema’s besproken. Hoe wordt vanaf 1918 – door internationale samenwerking – vrede en stabiliteit nagestreefd. Voldoen onze huidige, geïnstitutionaliseerde vormen van samenwerking nog wel? De wereld staat voor vergelijkbare vragen als honderd jaar geleden, maar volstaan dezelfde antwoorden? Welke specifieke oplossingen zijn er voor een tijd waarin supranationale samenwerking en nationale soevereiniteit met elkaar lijken te botsen?

Lezingen

 

De lezingen van dr. Frans Timmermans, prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. mr. dr. Nico Schrijver en prof. dr. Wim van Meurs sluiten aan bij deze hedendaagse discussie en de onderwerpen die met oorlog en conflicten te maken hebben. Centraal staat de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wij reflecteren op dat einde, kijken terug naar het verleden en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden voor de toekomst.

Vredespaleis


De conferentie vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag, Internationale stad van vrede en recht. Als zetel van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage is het Vredespaleis de uitgelezen locatie voor een conferentie over internationale samenwerking en vredeshandhaving.

Actieve rol als deelnemer


De conferentie wordt geleid door Jeroen Overbeek. Na afloop van een lezing geven commentatoren een reactie. Hierna wordt de zaal uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Hierdoor ontstaat een inhoudelijk interessant debat over de organisatie en instandhouding van vrede en veiligheid.

 

[ Kijk hier voor meer informatie ]