Noordelijke Onderwijsconferentie ‘America First’

Op woensdagmiddag 7 november 2018 organiseren de Atlantische Commissie, Stenden-NHL Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema: ‘AMERICA FIRST’  Wat betekent een terugtrekkende Verenigde Staten voor Europa en Nederland?

 

Eigenbelang

 

In zijn inauguratiespeech op 20 januari 2017 liet Donald Trump er geen misverstand over bestaan. Onder zijn presidentschap zou het eigenbelang voorop komen te staan in het Amerikaanse buitenlands beleid. Volgens Trump kan Amerika het zich niet langer veroorloven om politieagent van de wereld te spelen. Vanzelfsprekend riep Trump met deze uitspraken veel vragen op. Welke rol zou de Verenigde Staten onder Trumps leiding gaan spelen in de liberale internationale orde waarvan zij een belangrijke hoeder is? En wat gaan Europa, en meer specifiek Nederland, hier concreet van merken?

 

Trump-doctrine

 

De Noordelijke Onderwijsconferentie probeert een eerste balans op te maken van de zogenaamde Trump-doctrine aan de hand van vier van Trumps uitspraken. Allereerst legt dr. Ine Megens uit hoe de Amerikaanse buitenlandstrategie onder Trump er precies uit ziet en welke internationale consequenties deze met zich meebrengt. Vervolgens bespreekt dr. Ruud van Dijk in hoeverre Trumps isolationistische neigingen zich verhouden tot het Amerikaanse isolationisme uit het verleden.

 

De gevolgen van Trumps buitenlands beleid op economisch vlak, zoals mogelijke handelsoorlogen, worden besproken door dr. Hugo Erken. Ten slotte gaat dr. Naná de Graaff in op de mogelijke implicaties van de Amerikaanse terugtrekking uit het Parijse Klimaatakkoord, zowel wat betreft het milieu als in geopolitiek opzicht.

 

[ Kijk hier voor meer informatie ]

 

 

 

De deelnamekosten bedragen € 125,- voor docenten. (voltijd) Studenten kunnen deelnemen voor € 15,-. Studenten en docenten van de organiserende hogescholen nemen gratis deel. Deze kosten zijn inclusief lezingen, lunch, borrel en nascholingscertificaat.