Toren van Pisa gered

De Toren van Pisa zal niet verder gaan hellen, maar ze komt ook niet rechter te staan. Voor tenminste 300 jaar blijft het markante gebouw met een scheefte van 3,99 meter staan.

 

Het Toscaanse stadje Pisa is wereldberoemd door dit gebouw. Het staat op het plein Piazza dei Miracoli. Het gebouw stamt uit de 12e eeuw en werd in 1990 gesloten uit veiligheidsoverwegingen. De toren van Pisa dreigde steeds verder weg te zakken.

 

In 1350 helde het gebouw 1,4 m over, in 1817 3,8 m, in 1993 4,47 m. In 2001 en 2008 zijn al pogingen ondernomen om het tij te keren. Toen is de scheefte teruggebracht van respectievelijk 4,1m en 3,99 m.

 

Met tegengewichten is geprobeerd het verder wegzakken in de zachte grond te voorkomen. Nu is de toren gefixeerd; er zijn kabels en ankers in de onderliggende zandplaat gezet.

 

De toren van Pisa is bijna 56 meter hoog en heeft 297 treden. Het is een klokkentoren.