Anti-Joodse maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog

15-05-40 De Nederlandse Strijdkrachten leggen de wapens neer en geven zich over aan de binnenvallende Duitse troepen. 
01-07-40 Joden moeten de luchtbescherming verlaten.
05-10-40 Overheidspersoneel moet Ariër-verklaring tekenen.
21-11-40 Aankondiging gaat uit, waarbij joden uit hun overheidsfuncties worden ontheven.
10-01-41 Registratieplicht voor joden.
05-02-41 Artsen moeten opgeven of zij van joodse bloede zijn of niet.
13-02-41 Vorming van de Joodse Raad voor Amsterdam.
22 en 23-02-41 Razzia's in Amsterdam.
31-03-41 Oprichting van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung – Centraal Kantoor voor Emigratie van Joden.
01-05-41 Joden mogen maar beperkt werkzaam zijn in vrije beroepen. Joden worden verplicht om hun radiotoestellen in te leveren.
04-06-41 Bewegingsvrijheid van joden wordt beperkt
01-09-41 Joodse kinderen moeten naar aparte, Joodse, scholen.
15-09-41 Plakkaten met opschriften "Verboden voor Joden" verschijnen. Joden mogen geen bezoeken meer brengen aan parken, dierentuinen, cafés, restaurants, hotels, pensions, schouwburgen, cabarets, variétés, bioscopen, sportinrichtingen, concerten, openbare bibliotheken, leeszalen of musea.
07 en 08-10-41 Razzia's op joden in de Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle.
01-11-41 Joden moeten verenigingen waar ook niet-joden lid van zijn verlaten.
01-01-42 Joden mogen geen niet-joods huishoudelijk personeel meer hebben.
09-01-42 Openbaar onderwijs is voor joden verboden.
10-01-42 Eerste joden vertrekken uit Amsterdam naar speciale joodse werkkampen in Nederland.
17-01-42 Zaandamse joden moeten naar Amsterdam verhuizen. Begin van de concentratie van joden in het Judenviertel – Joden kwartier in Amsterdam.
23-10-42 Autorijden voor joden verboden. Persoonsbewijzen voor joden moeten van een "J" voorzien zijn.
25-03-42 Joden mogen niet meer met niet-joden trouwen, Buitenechtelijke seksuele omgang met niet-joden zal zwaar gestraft worden.
24-04-42 Een groot aantal joodse slagerijen moet sluiten.
02-05-42 Verordening waarbij het dragen van de Jodenster verplicht wordt gesteld. Het is een gele lap met daarop gedrukt de Davidster. In de ster staat in zwart het woord  "Jood." De Davidster moet altijd zichtbaar en in het openbaar gedragen worden.
12-05-42 Joden mogen geen rekening meer hebben bij de postgiro dienst.
05-06-42 Volledig reisverbod voor alle joden.
12-06-42 Joden mogen geen groenten in niet-joodse winkels kopen. Elke sport voor joden is verboden.
26-06-42 De Joodse Raad wordt ingelicht over deportatie van Joden naar het Oosten.
30-06-42 Joden mogen na 20.00 uur 's avonds niet meer op straat zijn. Zij mogen niet meer fietsen.
06-07-42 Telefoneren voor joden verboden, joden mogen niet meer by niet-joden op bezoek.
15-07-42 De eerste deportatie trein met 1137 slachtoffers vertrok vanuit Hooghalen naar Birkenau.
17-07-42 Joden mogen alleen winkelen tussen 3 en 5 uur 's middags.
31-07-42 Joden mogen niet meer in kapsalons komen
08-1942 Joden in Nederland gedurende de gehele maand augustus aan razzia's onderworpen
08-09-42 In Den Haag mogen joden niet meer op publieke banken zitten.
15-09-42 Studieverbod voor joodse studenten.
02 en 03-10-42 Razzia's op joodse werkkampen.
16-01-43 De eerste joden komen in Vught aan.
05-05-43 De Reichsführer SS Heinrich Himmler wenst dat in de loop van dit jaar zoveel oden als menselijkerwijs mogelijk is, naar het Oosten op transport worden gesteld
29-09-43 Laatste grote razzia op joden in Amsterdam.
12-1943 Er wordt een begin gemaakt met het oproepen van gemengd gehuwde joden voor werkkampen. Het joodse vraagstuk in Nederland wordt beschouwd als opgelost.