Verzet of propaganda? Werkvorm kwadrant

Een korte opdracht, waarbij leerlingen een kwadrant invullen aan de hand van een aantal beeld- en tekstbronnen. De leerling maakt een keuze: Is hier sprake van verzet of propaganda? En wordt er dan informatie gegeven of niet?

 

[ De werkvorm is hier te bekijken ]

 

Omdat de werkvorm waarschijnlijk snel uitgevoerd zal worden, is een vervolgopdracht wenselijk. We doen de volgende suggesties:

 

  • Schrijf een korte toelichting bij een bron.
  • Noteer van vijf bronnen wat de bedoeling van de maker was.
  • Bedenk wat het gevolg was van publicatie van een of meerdere bronnen.
  • Probeer de bronnen te rubriceren en ook in chronologische volgorde te plaatsen.