Tijdlijn Antisemitisme

Op de website antisemitismetijdlijn.nl is een overzicht te vinden van het antisemitisme van de Klassieke Oudheid tot nu. Om de antisemitische gebeurtenissen gemakkelijk in de tijd te plaatsen, zijn zij gekoppeld aan algemene historische ontwikkelingen die tot de verplichte lesstof (de geschiedeniscanon) behoren.

 

CIDI

 

CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, komt al ruim 35 jaar op voor het recht op vrede en veiligheid van het Joodse volk, in Israel en daarbuiten. CIDI stelt sinds 1983 jaarlijks de Monitor antisemitische incidenten in Nederland samen en geeft workshops over het verschil tussen Israelkritiek en antisemitisme.

 

Sinds 2007 organiseert CIDI met de Internationale school voor Holocausteducatie van Yad Vashem (Jeruzalem) seminars Les geven over de Sjoa en de Tweede Wereldoorlog, voor Nederlandse docenten. De deelnemers vormden het Platform Educatie WOII en Sjoa.