Nederland en 'Operatie Barbarossa'

Hitler opent op 22 juni 1941 een tweede front. Nazi-Duitsland valt Stalin’s  Sovjet-Unie aan. Hoewel de aanval aanvankelijk succesvol verloopt en de Duitsers Moskou naderen, weet het Rode Leger de Wehrmacht tot stilstand te brengen en een tegenoffensief te starten. Een eerste nederlaag aan het oostfront is een feit.

 

Propagandaoorlog

 

De strijd woedt heel wat kilometers bij Nederland vandaan, maar de aanval van Nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie heeft ook hier verstrekkende gevolgen. Nederlandse SS-ers die zich aanmelden om met de Duitsers te vechten tegen de Russen, de start van een nieuwe propagandaoorlog en arrestaties van leden van de Communistische Partij Nederland (CPN) die door de Duitse bezetter na de aanval op de Sovjet-Unie als vijand worden bestempeld.

 

In deze les onderzoeken leerlingen aan de hand van primaire bronnen hoe er in Nederland werd gereageerd op de Duitse inval in de Sovjet-Unie. De les is ontwikkeld aan de hand van bronnenmateriaal uit het NIOD-archief.

 

Bekijk hier de opdracht op de site van het NIOD