Millo: historische atlas voor het digibord

Hoe groot was het Romeinse Rijk? Wat hoorde bij de Republiek der Nederlanden? En waar lag het front in de Eerste Wereldoorlog? Voor de leraar geschiedenis is het handig als hij landkaarten kan gebruiken om dit aan te wijzen. Lange tijd hingen er in klaslokalen wandkaarten waarop de leraar met zijn aanwijsstok steden, veldslagen, en grenzen kon aanwijzen.

 

De laatste jaren veroveren digi- en smartboard en de tablet klaslokalen. Om leraren in het digitale tijdperk dezelfde mogelijkheden te geven, is Millo ontwikkeld. Millo is een interactieve historische atlas voor tablets, digi- en smartborden. Millo bestaat uit historische kaarten die gemaakt zijn aan de hand van de tien tijdvakken en de bijbehorende kenmerkende aspecten. De kaarten bevatten ook objecten die versleepbaar zijn en vaak met elkaar reageren. De docent kan de stof uitleggen, waarna de leerlingen dit op het bord (of op een pc/tablet) zelf kunnen uitproberen.

 

Millo is een online applicatie die draait op Internet Explorer (vanaf versie 9), Chrome en Firefox.

 

Bekijk het hier