Lesmodule Zuid-Chinese Zee

De kuststaten van de Zuid-Chinese Zee kennen momenteel een enorme economische expansie. Snelle groei doet het zelfvertrouwen toenemen, maar maakt ook onzeker. Zullen met de economische expansie en de daaraan gekoppelde welvaartsgroei in de 21e eeuw nog wel voldoende betaalbare energiebronnen beschikbaar zijn?

 

Veiligheidskwestie

 

Het doel van de module is leerlingen te informeren over een belangrijke internationale veiligheidskwestie, en hen actief na te laten denken over mogelijke oplossingen. Wellicht is dit onderdeel ook in te passen als extra onderdeel bij het onderwerp "China en Europa" – een onderwerp dat veelal wordt behandeld in vwo5 voor het vak Geschiedenis.

 

Bekijk hier de lesmodule op de site van de Atlantische Commissie