Kritisch denken bevorderen

In de kennis- en netwerksamenleving van nu, waarbij veel informatie op veel verschillende plekken te bereiken is, is het van belang dat kinderen onderzoeken of iets een feit of een mening is. Waarom is het belangrijk dat kinderen dit kunnen? En waarom en hoe zou je kritisch denken al op de basisschool moeten (aan)leren en stimuleren?

 

Gratis opdracht

 

 

De gratis opdracht die hieronder te vinden is, zou naar onze mening ook toegepast kunnen worden in het voortgezet onderwijs. Door naast onthouden, begrijpen en toepassen ook aandacht te hebben voor analyseren, evalueren en creëren, wordt kritisch denken bevorderd.

 

[ Lees hier een introductieartikel van Onderwijs van Morgen ]

[ Lees hier een artikel en bekijk de opdrachtenkaartjes ]