Anne Frank Krant groep 7/8

Dit jaar (2018) is het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat was een concrete poging om lessen te trekken uit de gruwelijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Je verzetten tegen onrecht en opkomen voor anderen vormen de rode draad door de Anne Frank Krant.

 

 

De Anne Frank Krant sluit daarmee aan bij het initiatief van het Platform WO2 – een koepelorganisatie van oorlogsmusea en herinneringscentra – dat 2018 in het teken heeft gesteld van ‘Verzet‘.

 

 

Inhoud Anne Frank Krant

  • Het levensverhaal van Anne Frank
  • Nederland bezet. Een basisartikel met een accent op verzet. Welke vormen van verzet waren er? Welke ontwikkeling maakte het verzet in de bezettingsjaren door?
  • Een aanslag in 1943. In maart 1943 pleegt een verzetsgroep een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Willem Arondeus was een van de organisatoren. Wat weten we over hem? En meer algemeen: welke inspiratie kunnen we ontlenen aan het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog?
  • In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen, een concrete poging om lessen te trekken uit de gruwelijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In navolgende verdragen werden die mensenrechten verder geconcretiseerd en werden ook de kinderrechten geregeld. Een infographic verheldert dit onderwerp en vormt de brug naar de ‘Extra’.
  • ‘Dat vind ik onrechtvaardig!’ Een aantal aansprekende voorbeelden van kinderen die in Nederland opkomen voor andere kinderen.
  • Via een quiz denken leerlingen na over de vraag wat zij zelf zouden kunnen doen als het gaat om onrecht. Is er iets waar zij zich hard voor zouden willen maken?

 

 Het basispakket van de Anne Frank Krant 2018 bestaat uit:

  • 30 Anne Frank Kranten
  • Een docentenhandleiding
  • Een ‘Extra’: Rechten in Kaart?! waarbij leerlingen meer inzicht krijgen in kinderrechten en het feit dat er ook in hun eigen omgeving het een en ander aan schort

De Anne Frank Krant verschijnt eind maart 2018.

 

[ Bekijk hier de bestelpagina ]