Dag van de Geschiedenisdidactiek 11 okt 2018

 

'Betekenisvol geschiedenisonderwijs':  11 oktober 2018

 

Op zoek naar betekenisvol geschiedenisonderwijs binnen de kaders van het nieuwe examenprogramma voor vmbo, havo en vwo

 

De uiterste aanmelddatum is 30 september.

 

Programma

 

10:00 - 10:30 uur Ontvangst met koffie/ thee

 

10:30 - 10:45 uur Opening door Klaas van Veen, directeur Lerarenopleiding RUG en hoogleraar Onderwijskunde. Welkom en toelichting op het programma door Tim Huijgen, vakdidacticus Lerarenopleiding RUG

 

10:45 – 12:15 uur Lezing over China in de 19de en 20ste eeuw, met aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen

 

Lezing over China en zijn geschiedenis. Op welke wijze heeft China's geschiedenis invloed op de manier waarop het land zich tegenwoordig presenteert als nieuwe grootmacht? Hoe ziet het land zichzelf, en in hoeverre is 'de eeuw van vernedering' van invloed op dit zelfbeeld? Chinadeskundige Ardi Bouwers gaat in op onder andere deze vragen. Zij reflecteert hiermee op het nieuwe examenthema dat vanaf 2022 op het vwo geëxamineerd wordt, en ze verkent mogelijkheden om het onderwerp op een didactisch betekenisvolle wijze met behulp van kaarten en cartoons te behandelen in de klas.

 

12:15 - 13:15 uur Lunch en boekenmarkt

 

13:15 - 14:30 uur Workshopronde 1

 

14:30 – 14:45 uur Pauze met koffie/ thee

 

14:45 - 16:00 uur Workshopronde 2

 

16:00 - 17:00 uur Borrel

 

Workshops

 

Op welke wijze kun je de geschiedenislessen zo geven dat ze betekenis krijgen voor jouw leerlingen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen in jouw klas de lessen als nuttig ervaren? En hoe pas je dit soort aansprekende lessen in jouw voorbereiding op het eindexamen in?

 

In de workshops gaan specialisten in twee workshoprondes in op deze vragen. In elke ronde gaan experts uit de syllabuscommissie en van het cito in op het vernieuwde examenprogramma voor havo/vwo, en worden er workshops aangeboden waarin de didactiek van het vak geschiedenis centraal staat. Nieuw dit jaar is een tweetal workshops waarin meer ingegaan wordt op de vakinhoud.

 

Workshopronde 1

 

Workshop 1.1 Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw

 

Is het nou een lezing of een workshop? Laten we zeggen dat het iets van beide heeft. Een expert laat zien op welke manier de moderne Nederlandse geschiedenis zowel inhoudelijk als didactisch behandeld kan worden, zodat vmbo- en havo-leerlingen goed voorbereid zijn op het (vernieuwde) eindexamen.

 

Workshop 1.2 BaFa BaFa

 

Bewust zijn van de cultuur waarin je opgroeit, zien dat deze kan verschillen van andere en rekening kunnen houden met deze verschillen. Het zijn vaardigheden die bij het vak geschiedenis vaak impliciet aan de orde komen. Onder leiding van vakdidactici van de Lerarenopleiding Geschiedenis van de NHL/Stenden leer je het simulatiespel BaFa BaFa spelen. Zo kun je leerlingen in jouw lessen laten ervaren hoe het is om je een nieuwe cultuur eigen te maken en kennis te maken met een andere cultuur. Deze workshop wordt gegeven door Heike Tattje, Gerard Steenhagen en Nienke Otten (NHL Stenden).

 

Workshop 1.3 Assessment for learning, maar hoe doe je dat dan?

 

Weg met de cijfers, meer formatieve toetsing, goed zicht op het leerproces… zomaar wat kreten die steeds vaker te horen zijn. Karst van der Velde, geschiedenisdocent op het Hondsrugcollege in Emmen, laat zien hoe hij de vorderingen van leerlingen bijhoudt, hen zelf verantwoordelijk maakt voor hun leren en hun motivatie voor het vak geschiedenis heeft zien groeien.

 

Workshop 1.4 Een nieuwe syllabus: het ‘hoe’ en ‘wat nu?’

 

In 2021 (havo) en 2022 (vwo) maken leerlingen het vernieuwde geschiedenisexamen. In deze workshop gaat Liesbeth Dirks (lid van de syllabuscommissie en geschiedenisdocent van het jaar in 2016) in op de achtergrond van de keuzes die gemaakt zijn bij de totstandkoming van deze syllabus. Daarnaast geeft zij een voorbeeld hoe de historische contexten opgenomen kunnen worden in een PTA en op welke manier de kenmerkende aspecten hier een rol in spelen.

 

(Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.)

 

Workshop 1.5 Het cito over het vernieuwde examen

 

Ook hier staat het vernieuwde examen voor havo en vwo centraal. Saskia de Boer en Dennis Buma, toetsdeskundigen van het cito, laten zien wat de verschillende stappen zijn die ze zetten in de constructie van dit examen en wat de overwegingen zijn die ze hierin meenemen. Daarnaast zal er ruimte zijn om goede vragen voor het schoolexamen te maken of om reeds gemaakte vragen met Saskia en Dennis te evalueren.

 

(Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.)

 

Workshopronde 2

 

Workshop 2.1 Steden en burgers in de Lage Landen

 

Prof. dr. Dick de Boer, gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis, neemt je mee naar de eeuwen waarin steden in de Nederlanden opkwamen en burgers machtiger werden. In het vernieuwde vwo-examen wordt een gehele historische context gewijd aan dit thema. Op welke wijze kun je hier als docent zowel inhoudelijk als didactisch sterke lessen over geven?

 

Workshop 2.2 Beter langharig dan kortzichtig

 

In deze workshop gaan we terug naar de sixties. Nederland was nog een verzuild land, maar de eerste barsten daarin werden al zichtbaar. Door middel van een theatrale werkvorm waarbij verschillende perspectieven worden belicht werken we aan de vaardigheid 'inleving en standplaatsgebondenheid'. De workshop is gericht op docenten die werkzaam zijn in de onderbouw van VMBO en HAVO/VWO, en wordt gegeven door Anita Nederhoed en Berdien Staats (NHL Stenden).

 

Workshop 2.3 Waarom handelen mensen zoals ze handelen?

 

Morele dilemma’s waarvoor mensen in en na de Tweede Wereldoorlog stonden, verhelderd aan de hand van het levensverhaal van tante Roosje. Oorlog en Shoah door de ogen van Rosa Glaser en haar tijdgenoten. Paul Holthuis gaat in deze workshop in op de door hem ontwikkelde lessen waarin het verhaal centraal staat over leven en overleven, over verraad en verzet, over existentiële keuzes en hun gevolgen. De serie digitale lessen voor de derde klas VO zijn vormgegeven rond vier thema’s:

 

‘Dansen in een bezeten wereld’

‘Verraad en verzet, houding en daad’

‘Over leven in Westerbork en Auschwitz’

‘Thuiskomst?'

 

Het leven van tante Roosje is beschreven door haar neef Paul Glaser in: Dansen met de vijand. Het oorlogsgeheim van tante Roosje, Amsterdam, 2016.

 

Workshop 2.4 Een nieuwe syllabus: het ‘hoe’ en ‘wat nu?’

 

In 2021 (havo) en 2022 (vwo) maken leerlingen het vernieuwde geschiedenisexamen. In deze workshop gaat Liesbeth Dirks (lid van de syllabuscommissie en geschiedenisdocent van het jaar in 2016) in op de achtergrond van de keuzes die gemaakt zijn bij de totstandkoming van deze syllabus. Daarnaast geeft zij een voorbeeld hoe de historische contexten opgenomen kunnen worden in een PTA en op welke manier de kenmerkende aspecten hier een rol in spelen.

 

(Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.)

 

Workshop 2.5 Het cito over het vernieuwde examen

 

Ook hier staat het vernieuwde examen voor havo en vwo centraal. Saskia de Boer en Dennis Buma, toetsdeskundigen van het cito, laten zien wat de verschillende stappen zijn die ze zetten in de constructie van dit examen en wat de overwegingen zijn die ze hierin meenemen. Daarnaast zal er ruimte zijn om goede vragen voor het schoolexamen te maken of om reeds gemaakte vragen met Saskia en Dennis te evalueren.

 

(Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.)

 

- Donderdag 11 oktober 2018

- Docenten geschiedenis (1e en 2e graad)

- De Puddingfabriek Viaductstraat 3-4, 9725 BG Groningen

- €145,- per persoon, inclusief koffie/thee, lunch, digitaal certificaat en toegang tot online lesmateriaal

 

 

[ Bekijk hier de website voor meer informatie ]