Humoristische toetsantwoorden

Het boek Hoe de Duitsers standhielden in Vietnam is een bloemlezing van bizarre antwoorden die geschiedenisdocent Oscar Westers in de afgelopen jaren kreeg op repetitie- en examenvragen. [vraag:] “Verklaar het begrip ‘Koude Oorlog’ en leg uit waarom het moeilijk is precies aan te geven wanneer de Koude Oorlog is begonnen.” [antwoord:] "Het waren strenge winters die veel mensen het leven hebben geëist. De vraag is: wanneer waren de winters het strengst?"

 

 

Koop bij bol.com

 

De samensteller van deze bundel, docent geschiedenis en staatsinrichting in het voortgezet onderwijs, verzamelde originele, ongewild humoristische antwoorden van leerlingen op proefwerk- en examenvragen.

 

De scholieren vulden hun ontoereikende of slecht begrepen feitenkennis aan met hun rijke fantasie en kwamen zo tot opzienbarende antwoorden. 'Sinds wanneer kun je Nederland een verzorgingsstaat noemen?' 'Toen burgers gingen klagen enzo.' Vraag en antwoord worden beide afgedrukt; bij elk antwoord staat de klas van de betreffende scholier (brugklas, havo, vwo, vmbo-theoretische leerweg).

 

De samensteller verdeelde zijn verzameling in zeven categorieën, elk met een korte inleiding. Om de humor in te zien, dient de lezer wel over de juiste historische kennis te beschikken. Behalve een voor- en nawoord van de auteur is er ook een korte inleiding (meer een column) van de historicus en publicist Maarten van Rossem die waarschuwt tegen voorbarige conclusies over onder meer de teloorgang der beschaving en van het geschiedenisonderwijs; daarvoor is het materiaal te beperkt en summier.

 

Met enkele uitspraken in paginagrote kaders afgedrukt en enkele cartoons in zwart-wit.

 

Ontspanningslectuur voor geschiedenisleraren en andere historisch geïnteresseerden.