Expliciete Directe Instructie

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes.

 

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

 

Koop bij bol.com

 

Een effectieve leerkracht wacht niet totdat leerlingen uitvallen en extra hulp buiten de klas moeten ontvangen of op een eigen leerprogramma worden gezet. EDI helpt leerkrachten om alle leerlingen steeds de fundamentele doelen te laten behalen. Een ons preventie is waardevoller dan een kilo zorg.

 

In dit boek vertalen de auteurs bewezen onderwijskundige theorieën naar een concreet en helder stappenplan om EDI in elk klaslokaal te implementeren. Het boek is toegankelijk geschreven en bevat veel herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

 

Om de inhoud perfect te laten aansluiten op de specifiek Nederlandse onderwijssituatie is het boek – waar nodig ingrijpend – bewerkt door onderwijsadviseur Marcel Schmeier.

 

[ Lees een uitgebreid artikel op de site van Wij Leren ]

 

Inhoud van het boek:

 

 1. Ik kan het!
 2. Instructie is het hart van effectief onderwijs
 3. Controleren van begrip
 4. Lesdoel
 5. Activeren van voorkennis
 6. Instructie: de vorm
 7. Instructie: de inhoud
 8. Begeleide Inoefening
 9. Lesafsluiting
 10. Zelfstandige verwerking
 11. Een volledige EDI-les
 12. Wetenschappelijke onderbouwing