Haal méér uit geschiedenis


Leren doe je makkelijker met Geschiedenisportaal

Met Geschiedenisportaal haal je méér uit geschiedenis.
Verrijk de les met actualiteit, een recent verschenen boek, een bezoek aan een museum of met een inspirerende nascholing.
Vind hier Bronteksten, informatie over de Tien Tijdvakken en de examens Geschiedenis.
Bezoek ook onze webwinkel voor les- en beeldmateriaal.

Verrijk de les met geschiedenisportaal


Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!Nascholing Atlantische Commissie:

'America First'

 

Op 7 november 2018 organiseerde de Atlantische Commissie in samenwerking met NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie getiteld: ‘America First: wat betekent een terugtrekkende Verenigde Staten voor Europa en Nederland?’. De conferentie werd bijgewoond door een diverse groep van ca. tachtig docenten en studenten in opleiding tot docent.

America First is sterk verbonden met de globalisering die aan het einde van de 19de eeuw op gang kwam. De snelle veranderingen in die tijd werden door de bevolking als ontwrichtend ervaren. Om deze reden ontstond er een tegenbeweging die de basis vormde van het America First-gedachtegoed. Volgens Van Dijk is het cruciaal om hier bij stil te staan, aangezien Amerika momenteel opnieuw een periode van snelle veranderingen doormaakt die gepaard gaat met vergelijkbare uitdagingen. Net zoals honderd jaar geleden is het antwoord uit de samenleving ´America First´. Wel is er een cruciaal verschil met honderd jaar geleden, namelijk dat Amerika tegenwoordig fungeert als spil van het internationale systeem.

Download
Verslag Nascholing America First
America-First-Atlantische-Commisie-versl
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Movietrailers


First Man

They shall not grow old

Stan & Ollie

Bohemian Rhapsody