Haal méér uit geschiedenis


Leren doe je makkelijker met Geschiedenisportaal

Met Geschiedenisportaal haal je méér uit geschiedenis.
Verrijk de les met actualiteit, een recent verschenen boek, een bezoek aan een museum of met een inspirerende nascholing.
Vind hier Bronteksten, informatie over de Tien Tijdvakken en de examens Geschiedenis.
Bezoek ook onze webwinkel voor les- en beeldmateriaal.

Activiteitenboek Nieuw Examen H/V

Het Activiteitenboek Nieuw Examen Geschiedenis Havo en VWO bevat een grote hoeveelheid materiaal dat de leerlingen activeert. Naast oefeningen op kennisniveau (invuloefeningen en uitgebreide meerkeuzetoetsen) zijn er ook toepassingsvragen opgenomen. Daarnaast bevat het boek verdiepende opdrachten en artikelen.

 

Het Activiteitenboek is alleen beschikbaar voor docenten Geschiedenis.

 

In ringband, 130 pagina's, in kleur.

 

[ Bekijk hier meer informatie over het Activiteitenboek ]

Lesmateriaal Marshallplan

Ter gelegenheid van het Marshallplan dat in 1947 werd ingesteld, heeft de Atlantische Commissie een lesmodule opgesteld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

De lesmodule bevat een kerntekst over de oorsprong, omvang en impact van het Marshallplan. De lesmodule sluit aan bij het onderdeel Koude Oorlog van het eindexamenprogramma Geschiedenis. De module staat stil bij de vragen wat het plan inhield, welke rol het Marshallplan speelde in de context van de Koude Oorlog, en wat het plan betekende voor het Europese herstel en de Europese eenwording.

 

[ Lees meer op de site van de Atlantische Commissie ]

The Last Emperor

De indrukwekkende levensgeschiedenis van Pu Yi, die op 3 jarige leeftijd gekroond wordt tot almachtige keizer over de halve wereldbevolking. Noodgedwongen moet hij met z'n twee jonge vrouwen naar het Westen vluchten, waar hij een aantal jaren een leven van een playboy leidt. Daarna wordt Pu de speelbal van Japanse en Russische imperialisten en het is pas in 1959, na vrijlating uit de Russische gevangenis, dat hij echt mag gaan en staan waar hij wil.

 

[ Bekijk hier meer informatie ]


Movietrailers

Mary Queen of Scots

Das Schweigende Klassenzimmer