Nascholing Havo-examen Geschiedenis

Op 24 november 2017 organiseert de Universiteit Utrecht (UU) een nascholingsdag omtrent het Havo-examen. Hieronder is te lezen welke workshops worden gegeven:

Didactiek van de historische contexten
In deze workshop wordt ingegaan op de didactiek van de Historische Contexten. Er wordt besproken hoe je als docent kunt werken met de Historische Contexten en er worden voorbeelden van verwerkingsopdrachten geoefend. Deze opdrachten kunnen gebruikt worden om de leerlingen voor te bereiden op het examen.

Vanuit het perspectief van de verlichtingswerkgroep
In deze workshop laat Hanneke Tuithof zien hoe de verlichtingswerkgroep de Historische Contexten bewerkt heeft en wat dat betekent voor het werken met de Historische Contexten. Nu er veel minder verplichte voorbeelden zijn, spelen de leidende vragen en de opbouw van een Historische Context een belangrijke rol in de voorbereiding op het examen. Ook kijken we naar de plaats van tijdvak 1 t/m 4 aangezien deze tijdvakken alleen nog in het Schoolexamen getoetst worden. Er zal in deze workshop gewerkt worden met opdrachten die gebruikt kunnen worden om de leerlingen voor te bereiden op het examen.

De verbinding met de actualiteit
In deze workshop komen werkvormen aan bod over de kenmerkende aspecten uit de Vroegmoderne en Moderne Tijd die te maken hebben met kolonialisme, slavernij en modern imperialisme. Op deze manier wordt het examenprogramma verbonden met huidige discussies over racisme en discriminatie.

De workshops is enerzijds gericht op werkvormen, direct toepasbaar in de les, maar anderzijds ook gericht op hoe docenten met het koloniaal verleden en de slavernijgeschiedenis om kunnen gaan.

Door de ogen van Cito
In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe Cito de examens construeert. Daarnaast, geheel aansluitend op het centrale thema van de dag, hoe er vanuit Cito zal worden omgegaan met het herziene programma voor de HAVO en wat Cito wilt gaan doen met (het verdwijnen van) de verplichte voorbeelden. Ook is er in deze workshop de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het maken van dé ultieme SE-vraag.

[ Bekijk hier de themasite met mogelijkheid om jezelf aan te melden ]

Bekijk ook